Vuodenvaihde lähestyy, jätteenkuljetussopimuksia vielä tekemättä

Kaupunki siirtyy ensi vuoden alusta haja-asutusalueellakin kiinteistökohtaiseen jätteenkeräykseen ja se merkitsee, että useampi tuhat kiinteistöä, jotka ovat tähän asti olleet kaupungin järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä ja käyttäneet kaupungin jäteasemia, ovat velvollisia tekemään sopimuksen jonkun alueella toimivan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa.

Vuodenvaihteen jälkeen tullaan kaupungin jäteasemilta poistamaan sekajäteastiat ja jäljelle jäävät vain hyötyjätteen keräysastiat, joihin sekäjätettä ei tietenkään saa viedä.

Aikaa on siis jäljellä reilu kuukausi. Tämän hetkistä tarkkaa tietoa tehtyjen uusien sopimusten määrästä ei ole olemassa, mutta alan yritykset kertovat, että niitä on tehty paljon. Erityisesti lokakuun aikana, joka oli kaupungin antama takaraja, sopimuksia tehtiin sitä tahtia, että kaikkia ei ole ehditty vielä viedä tietokoneelle asti.

Toisaalta yhtiöt arvelevat, että tekemättäkin on vielä paljon sopimuksia. Osa sopimuksettomista kiinteistöistä on loma-asuntoja, joita ei talviaikaan käytetä, mutta myös vakituisia asuinkiinteistöjäkin on vielä ilman sopimusta.


Kiinteistöjen kesken tehty paljon yhteissopimuksia, varsinkin lomakiinteistöjen osalta ja se onkin hyvä tapa alentaa kustannuksia ja hoitaa asia fiksusti kuntoon.

Ihan ongelmitta ei jäteastialle aina löydy asiakkaan haluamaa paikkaa. Keräysauto on iso ja painava ja se vaatii myös mahdollisesti kääntymispaikan.

Eikä ihan joka paikkaan kannata keräysautoa pyytää vaikka se periaatteessa pääsisikin, sillä varsinkin keväisin kelirikon aikaan iso auto saattaa rikkoa tietä.

Jokainen haluaa tietenkin oman astiansa mahdollisimman lähelle, mutta joskus joudutaankin joustamaan ja sopimaan esimerkiksi naapurin kanssa paikasta hieman kauempana.


Sekä Remeolta että Jätehuolto M. Helistölältä vakuutetaan, että vielä ehtii sopimuksen tehdä niin, että asia on kunnossa vuoden vaihteessa. Viivytellä ei kuitenkaan enää kannata, sillä joulukuussa on paljon pyhiä eikä toisaalta yhtä jäteastiaa kannata lähteä kuljettamaan asiakkaalle yksinään vaan yhtiön keräävät joukon saman suunnan asiakkaita ja astiat tuodaan paikalle kerrallaan.

Kuljetusyhtiöt ilmoittavat sopimuksen tehneet kiinteistöt kaupungille, joka seuraa, että kaikilla on sopimus. Jos sopimuksettomia kiinteistöjä vielä ensi vuoden puolella löytyy, niin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin.

Kaupungillakin on tehtyjen sopimusten kanssa ruuhkaa, mutta ennen vuodenvaihdetta tilanne saadaan selville.

Asioita kuljetusyhtiöissä hoitavat toteavat, että käytännössä kaikki tehdyt uudet sopimukset ovat olleet asiakkaalle halvempia kuin kaupungin vuosittain perimä jätehuoltomaksu.


Virallista asiaa jätehuollosta löytyy kaupungin sivulta täältä.