Kasvanut satamaliikenne häiritsee Kaarikadun asukkaita

Kaarikadun asukkaat ovat keväällä lähestyneet kaupunkia sataman liikenteen kasvun ja sen sujuvoittamiseksi tehtyjen muutosten aiheuttamista haitoista. Kaarikatu sijaitsee Pietolassa ja osa siitä kulkee samansuuntaisesti Rantakadun kanssa ja varsinkin Kaarikadun luoteispäässä koetaan melu ja muut liikenteen haitat suuriksi.

Asukkaiden kirjelmän mukaan Kaarikadun reunalla ollutta, äänivallin muodostanut metsikkö on myös viimeisten Rantakadun muutosten yhteydessä karsittu.

Melun ja saasteiden lisäksi asukkaat pelkäävät onnettomuuksia. Kaarikatu kulkee ajoittain useita metrejä Alistakatua alempana ja pahimmassa tapauksessa tieltä suistuva iso auto voi ohjautua jopa päin asuintaloa.


Parhaana vaihtoehtona asian korjaamiseksi kirjelmän allekirjoittajat pitävät sataman liikenteen ohjaamista kokonaan pois Rantakadulta eli että se tuotaisiin Laivanrakentajantieltä rautatien ylikulun jälkeen telakka-alueelle ja sitä pitkin satamaan.

Toiseksi parhaana vaihtoehtona asukkaat esittävät meluvallin tai meluaidan rakentamista Rantakadun ja Kaarikadun välille.


Satama ja kaupunki tilasivat melutasojen selvittämiseksi melumittauksen, joka toteutettiin kesäkuussa. Mittauksen tulosten perusteella eivät melun ohjearvot ylity edes vilkkaimpina päivinä.

Asukkaiden ehdottama vaihtoehtoinen kulkureitti todettiin selvityksissä lähes mahdottomaksi järjestää, ainakin se vaatisi mm. öljyntorjuntavarikon hallin purkamista ja useita muita muutoksia, joiden kustannukset laskettaisiin miljoonissa.

– Asukkaiden häiritseviksi kokemat äänet ovat todellisia ja mitattu taso on melua, vaikka ei ylitä ohjearvoja. Tulosten valossa toimenpiteitä ei kuitenkaan voi edellyttää tehtäväksi, kirjoittaa asiaa valmistellut suunnittelija Henriikka Lohtaja.

Pitkällä aikavälillä puiden istutus katujen väliselle kaistaleelle vähentää melua jonkin verran. Lisäksi suistumisvaaraan on tulossa parannusta, sillä Sorolantien ylikulun urakkaan kuuluu liikennekaiteen rakentaminen vaara-alueella.


Tekninen lautakunta käsittelee asukkaiden kirjelmää ensi viikon kokouksessaan. Pohjaehdotus on, että istutukset ja liikennekaide ovat tässä vaiheessa riittäviä toimenpiteitä.


Artikkelikuva: Sataman liikenne kulkee pienen matkaa Kaarikadun suuntaista Rantakatua ennen Hepokarintien risteystä.