Terveyslautakunta valitsi palveluntarjoajia ja täytti työsuhteen

Eilen kokoontunut terveyslautakunta valitsi avoinna olleeseen ravitsemusterapeutin työsuhteeseen terveystiedon maisterin ja laillistetun ravitsemusterapeutin Rosemarie Leen.

Tehtävää haki neljä henkilö, joista kolme kutsuttiin haastatteluun, mutta heistä yhtä ei saatu kiinni ja yksi peruutti hakemuksensa, joten vain yksi haastateltiin.


Kaupunki on pyytänyt tarjouksia siirtokuljetuksista sekä terveyspalveluille että vanhustyölle sähköisessä HILMA-tietokannassa. Tarjouksia tuli kaksi kappaletta, jotka molemmat olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Lautakunta päätti hankkia siirtokuljetukset tarjousaikana eli vuosina 2020 ja 2021 halvemman tarjouksen tehneeltä Lounais-Suomen Taxidata Oy:ltä.


Yhteistoiminta-alue on pyytänyt tarjouksia kahden seuraavan vuoden osalta lääkinnällisen kuntoutuksen ja veteraanikuntoutuksen tuottamisesta.

Tarjouksen jättivät seuraavat kahdeksan tarjoajaa: Attentio Oy, Mehiläinen Oy, Neuroliitto ry, Suomen Terveystalo Oy, KuntoKamari Oy, Coronaria Contextia Oy, Fysionurkka ja Coronaria Fysioterapia Oy.

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja lautakunta päätti, että palveluja hankitaan kaikilta em. kahdeksalta tarjoajalta. Päätöksen mistä kulloinkin palvelu otetaan, tehdään lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmän esityksestä lääkärin hoitopäätöksellä yksilöllistä harkintaa käyttäen ja asiakkaan kokonaistilanne huomioiden.


Samoin toimitaan puheterapiapalvelujen kohdalla. Tarjouksen jätti kaikkiaan yhdeksän toimijaa ja kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjoajat olivat Attentio Oy, CogniMed Oy, Coronaria Contextia Oy, Hihku Oy, Hippo Terapiaklinikka Oy, Neuroliitto ry, Tmi Puheterapeutti Katja Karppimaa, Tutoris Oy ja Äänneloikka Oy.


Fysioterapian ryhmäkäyntimaksun suuruudeksi lautakunta päätti vuoden alusta alkaen 11,4 euroa kerta ja merkitsi tiedokseen nuorten ohjaus- ja palveluverkon perustamispäätöksen.