Apoli hankkeistetaan ensi vuonna

Uudenkaupungin Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma eli Apoli on valmistumassa, sen luonnos on kommentointivaiheessa ja ohjelma tullee lopullisesti päätettäväksi heti alkuvuodesta.

Ohjelma jakautuu neljään osaan, joista yksi käsittelee kaupungin ominaispiirteitä ja lähtökohtia kaupungin kehittämiselle, toinen käsittelee Uusikaupunki-mallia, kolmas tulevaisuutta ja kärkiteemoja. Neljäs osa on ns. työkirja, joka käsittelee käytännön toimenpiteitä ja hankkeiden jalkauttamista.

Työ Apolin kanssa ei kuitenkaan pääty sen hyväksymiseen. Suunnitteilla on laajentaa kuntalaisten osallistumista jatkossakin monin eri keinoin. Ensi vuoden aikana toteutetaan kärkiteemojen hankkeita ja viedään niiden toteutusta eteenpäin.


Hanketta on kohta kaksi vuotta toteutettu Ukipoliksen palkkaaman henkilön avulla ja nykyinen sopimus päättyy vuoden vaihteessa.

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén on viranhaltijapäätoksellä päättänyt jatkaa sopimusta ensi vuoden ajaksi. Ensi vuoden aikana ohjelma jalkautetaan ja sen kärkiteemat hankkeistetaan.

Ukipolis laskuttaa henkilön työstä 3500 euroa kuussa ja sen lisäksi laskutetaan matkakulut ja päivärahat normaalin käytännön mukaan.

Työ tehdään kaupungin tiloissa ja kaupunkisuunnittelu laatii ohjelman sisällön palkatun henkilön kanssa ja johtaa hanketta.