SiHyn tarjouspyyntöluonnos ja rahoitusratkaisu maanantain hallituksessa

Tarjouspyyntö ja rahoitusmalli menevät kumpikin joulukuun valtuustolle lopullisesti päätettäväksi.

Mukana olevien palveluntarjoajien kanssa on käyty kahdeksan neuvottelukierrosta ja niiden yhteydessä on kartoitettu ratkaisumalleja tarjouspyynnölle.

Laajalla valmistelulla on varmistettu tarjousten yhteismitallisuus ja vertailukelpoisuus, samoin se, että osapuolia on kohdeltu tasapuolisesti.

Kaupunginhallitus ja -valtuusto käsittelee luonnosta ja se lähetetään lausuntoja varten palveluntuottajille. Neuvottelujen jälkeen tarjouspyyntö julkaistaan liiteaineistoineen kokonaisuudessaan tarjoajille.

Tarjousten laadinta-aikaa tulee olemaan 9.3 asti ja sen jälkeen alkaa niiden arviointi, päätöksen teolle on asetettu määräajaksi toukokuu.


Tarjouspyyntöluonnos ja sen liitteet eivät pääosin valmistelun nykyvaiheessa ole julkisia. Tarjoukseen liittyy mm. lähes satasivuinen toiminnalliset ja pedagogiset vaatimukset, joka on julkinen asiakirja ja sen voi lukea tästä.

Tarjouspyyntöluonnoksen lisäksi hallitus käsittelee maanantaina hankkeen rahoitusta. Mallin valinnassa tavoitteina ovat joustavuus kohteen sekä takaisinmaksuohjelman muutoksille, matala rahoituskustannus ja tulosvaikutusten minimointi.

Malleja ovat taselaina, kiinteistöleasing ja näiden yhdistelmä. Vaihtoehtojen vertailu löytyy esityslistalta tästä.

Rahoitustarkastelussa on käytetty hankkeen kokonaiskustannusoletuksena 47 miljoonaa euroa.


Kaupunginjohtajan esitys hallitukselle on, että hanke toteutetaan yhdistämällä laina- ja leasingrahoitusta siten, että koulukeskus rahoitetaan leasingilla ja monitoimi- ja uimahalli taselainalla. Kumpikin rahoitusosuus kilpailutetaan erikseen.

Lisäksi päätösesityksessä todetaan, että liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksen myöntäjän ja rahoittajan asettamat reunaehdot liikuntarakentamisen ja muiden rakennusten erottamiseksi on huomioitava hankkeen suunnittelussa ja urakkatarjouksessa.

Hallituksen on tarkoitus maanantaina päättää myös rahoituksen kilpailutuksen aikataulusta.