Musiikkiopiston saa toimintaansa lisää resursseja

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvisti vuoden 2020 alusta alkaen kahdelle musiikkioppilaitokselle lisää valtionosuustunteja. Tämä päätös on harvinainen. Toinen lisää tunteja saanut oppilaitos on Pirkanmaan musiikkiopisto ja toinen Vakka-Suomen musiikkiopisto. Myös opiston valtionosuuden opetustunnin yksikköhinta nousee reilusti.

Nyt vahvistettu Vakka-Suomen musiikkiopiston uusi valtionosuustuntimäärä on 11.354. Tämä tuntimäärä on 5,13 % enemmän kuin edellisen kerran vuonna 2009 vahvistettu tuntimäärä.

Päätöksen taustalla on sekä Vakka-Suomen musiikkiopiston viime vuosien positiivisen voimakas kasvu niin oppilas- kuin tuntimäärissä että valtion vuoden 2020 talousarvioesityksessä taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisten valtionosuustuntien määrä kasvattamisessa. Musiikille tästä taiteen perusopetukselle suunnatusta lisäyksestä kohdentuu yhteensä 5000 tuntia.


Vakka-Suomen musiikkiopisto antaa musiikin taiteen perusopetusta. Se on Vakka-Suomen ainoa taiteen perusopetuksen oppilaitos, joka antaa laajan oppimäärän mukaista opetusta.

Taiteen perusopetus on oma koulutusmuotonsa eikä se tarkoita esimerkiksi perusopetuslain ja perusopetusasetuksen mukaista perusopetuksen taidekasvatusta.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää taideopetusta ja sitä järjestetään taiteen perusopetuslain mukaisesti ensisijaisesti lapsille ja nuorille.

Opetusta voidaan järjestää myös aikuisille. Taiteen perusopetuksen tarkoituksena on antaa oppilaille valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.


Vakka-Suomen musiikkiopisto on perustettu vuonna 1970 ja se on kunnallistettu vuonna 1982. Lakisääteisen valtionosuuden Vakka-Suomen musiikkiopisto on saanut 1.8.1993 alkaen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämässä opetusjärjestämisluvassa Vakka-Suomen musiikkiopiston opetettavina taidealoina ovat musiikki ja tanssi.


Toinen Vakka-Suomen musiikkiopistolle kohdentunut myönteinen uutinen on valtionosuustunteihin liittyvä yksikköhinnan korotus vuodelle 2020, josta valtioneuvosto päätti 14.11.2019. Yksikköhinta nousee vuoden 2019 tasosta peräti 2,72 € per opetustunti.

Valtioneuvoston päättämä keskimääräinen yksikköhinta vuodelle 2020 on 79,54 euroa opetustuntia kohden. Tämä on poikkeuksellisen myönteistä, sillä valtion haasteellisen taloudellisen tilanteen takia taiteen perusopetuksen valtionrahoituksen indeksikorotukset ovat olleet jäädytettyinä viimeisten vuosien aikana.

Vuodelle 2020 tehty yksikköhinnan korotus on askel oikeaan suuntaan ja se oikaisee osaltaan taiteen perusopetus oppilaitosten taloudellista vajetta.


Vakka-Suomen musiikkiopiston kannalta molemmat valtion tekemät päätökset ovat ratkaisevia. Nämä mahdollistavat yhdessä kuntien maksuosuuksien kanssa musiikkiopiston edelleen kehittymisen suotuisissa taloudellisissa raameissa. Yhdessä sekä valtion että osakaskuntien rahoitus muodostaa Vakka-Suomen musiikkiopiston tuloista vuositasolla noin 85-90%.