Seurakunta sai tilapäisbudjetin

Seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi tänään yksimielisesti ensi vuoden talousarvion, mutta sillä ei ole kovasti virkaa, sillä se joudutaan heti vuoden alussa avaamaan ja runnomaan tasapainoon, nyt hyväksytty talousarvio on miinuksella lähes 200 000 euroa.

Tilanne johtuu siitä, että seurakunnan kirkkoherran on vaihtumassa ja ennen kuin mitään leikkauksia tai säästötoimia tehdään, halutaan asiaan saada vuoden alussa aloittavan uuden kirkkoherran Juhana Markkulan kanta.

Kirkkoneuvosto on esimerkiksi tehnyt jo päätöksen yt-neuvottelujen aloittamisesta, mutta toteutus lykättiin odottamaan uutta kirkkoherraa. Myös muista säästötoimenpiteitä tullaan tarvitsemaan.


– Talousarviota on käsitelty monta kertaa kirkkoneuvostossa, tavoitteena oli saada nollatulos, mutta siihen ei tässä vaiheessa ollut mahdollisuuksia, selvitti talouspäällikkö Tuija Lankinen talousarvion tilannetta.

Seurakunta on silloin tällöin onnistunut tekemään positiivisen tilinpäätöksen, mutta silloin on apuna ollut satunnaisia tuloja kuten kiinteistöjen myyntituloja tai metsänmyynti tuloja. Näiden ansiosta tämän vuoden tilinpäätös tullee olemaan positiivinen, mutta ensi vuodelle ei satunnaisia tuloja ole tiedossa.

– Seurakunnan jäsenmäärä on laskeva, tänä vuonna laskua tulee ehkä jopa 360 henkeä. Viime vuosina 1000 jäsenen vähennykseen on mennyt viitisen vuotta, nyt tahti on lisääntynyt ja tuhannen vähennys voi tulla kolmessa vuodessa.

Verotulot eivät ole kuitenkaan vähentyneet aivan samassa suhteessa, sillä jäsenkohtainen verotulo on kasvanut.


– Henkilöstökulut kasvavat ensi vuonna, hintoja nostetaan, ei kuitenkaan hautojen hoidossa. Varsinaisia investointeja ei tehdä, kiinteistöjen kunnossapitoon on varattu 40 000 euroa, joka on todella vähän ottaen huomioon seurakunnan omistamat lähes 30 kiinteistöä.

– Talousarvion pitäminen onkin haastavaa, pitää toivoa, että ei tule vesivahinkoja tai muita yllätysmenoja. Silti talousarvion pitäisi olla vieläkin tiukempi, koska se päättyy miinukselle.

Vuoden 2016 jälkeen seurakunta on vähentänyt työvoimaan noin viiden henkilötyövuoden verran ja teki pari vuotta sitten tasekeikauksen, jotka paransivat tilannetta, mutta eivät läheskään tarpeeksi.


Puheenjohtaja Esko Halivaaran poissa ollessa kokouksen puheenjohtajana toimineella Sinikka Kalliolla olikin kova työ saada valtuutetuista edes jotain puheenvuoroja irti, kun kaikki tiesivät, että asiaan palataan parin kuukauden kuluttua.

Lasse Virtanen vahvisti, että seurakunta on totisen paikan edessä, kukkaro on tyhjä. Kiinteistöjä ja tontteja on myyty, mutta nyt pitäisi keksi jotain muuta.

– Uuden kirkkoherra ei tuo rahaa mukanaan, mutta hyvä kuulla hänen käsityksensä asioista.

Vt. kirkkoherran Jukka Kekki nosti kissan pöydälle, eli puhui kirkollisveroprosentin nostosta. Hänen mielestään sitä pelätään liikaa.

– Uudenkaupungin seurakunnan prosentti on selvästi keskimääräistä alhaisempi, 1,5 prosenttia. Sen nostaminen 1,75 prosenttiin, joka on seurakunnissa hyvin yleinen, toisi selvästi lisää verotuloja. Ehkä joku sen vuoksi eroaisi kirkosta, mutta uskoisin, että kokonaisvaikutus talouteen olisi kuitenkin positiivinen.


Timo Räsänen totesi, että ensi vuoden alussa kaikki kuluja pitää pystyä katsomaan kriittisesti. Se on kuitenkin hänen mielestään vain osaratkaisu, tärkeämpää olisikin miettiä, miksi jäsenmäärä laskee, pitäisikö toimintaan löytää lisää sisältöä.

Vesa Kiertokari oli sitä mieltä, että jäsenkadon syy on nimenomaan hengellisen työn määrä ja laatu, kun se heikkenee, väki kaikkoaa.

Tuija Lankinen kertoi karuja tilastolukuja, tänä vuonna seurakunnasta on lokakuun loppuun mennessä eronnut noin 50 henkeä enemmän mitä on liittynyt, sen sijaan kuolleiden määrä suhteessa syntyviin ja pois muuttaneiden määrä ovat jäsenkadon selvästi suurimmat syyt.

Lisäksi syntyneistä yhä pienempi osa kastetaan kirkon jäseneksi, alkuvuonna kastettuja on ollut reilu 50, kun Uudessakaupungissa on syntynyt noin 75 lasta.


Artikkelikuva: Talouspäällikkö Tuija Lankinen (vs.), sihteeri Sari Aaltonen, valtuuston varapuheenjhtaja Sinikka Kallio ja vt. Kirkkoherran Jukka Kekki illan kokouksessa.