Sihy-keskuksen opetuksen ja kasvatuksen tilaratkaisut

Tulevan Sihy-keskuksen opetuksen ja kasvatuksen tilojen suunnittelu on edennyt aikataulun mukaan. Ennen kilpailullisen neuvottelumenettelyn alkua käyttäjät olivat mukana tilojen alustavassa suunnittelussa.

Sihy-keskuksen opetuksen ja kasvatuksen tiloihin tulee erilaisia opetustiloja ja oppimisalueita. Opetustilat soveltuvat tutkimiseen, syventymiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Myös luova työskentely ja liikunnan hyödyntäminen oppimisessa otetaan huomioon opetustilojen toteutuksessa. 


Tiloihin tulee muunneltavia ja joustavia tilaratkaisuja sekä tiloja rauhoittumiseen ja yksintyöskentelyyn. Eri ikäiset oppijat ovat pääsääntöisesti omilla oppimisalueillaan ja toimivat omissa erityyppisissä ja erikokoisissa opetustiloissaan. Työrauha, vetäytymistilojen riittävyys ja akustinen suunnittelu huomioidaan.

Opetustiloihin ei ole tulossa avokonttorimallisia tiloja. Olemme kuvanneet Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet – asiakirjassa, että saamme oppimisalueille muuntojoustavia ja erikokoisia opetustiloja erilaisen toiminnan tarpeisiin.


Demotilan toteuttamiseen Uudenkaupungin kaupunki on saanut valtion erityisavustusta noin 150 000 euroa. Kokeilu mahdollistaa mm. sen, että hankkeen kalustamisvaiheessa meillä on kokemuksia uudentyyppisen opetustilan kalustamisesta ja teknisistä ratkaisuista, jotta Sihy:n lopulliset kaluste- ja laitehankinnat tehdessämme ratkaisut ovat pitkälle tulevaisuuteen kantavia. 

Jatkamme Sihy-keskuksen tilasuunnittelua tasapainossa toiminnan uudistamisen ja säilyttämisen kanssa käyttäjiä kuunnellen. Kun palvelutuottaja on valittu kesällä 2020, pääsevät käyttäjät jälleen mukaan tilojen suunnitteluprosessiin.

Esa Pirkola

Lukion rehtori

Jukka Silvola

Yhtenäiskoulun rehtori

Inkeri Parviainen

Pedagoginen erityisasiantuntija