Eeva Vuorinen kaupungin kirjanpitopäälliköksi

Kaupungilla avoinna olleeseen kirjanpitopäällikön virkaan tuli kolme hakemusta. Kaikki täyttivät viran pätevyysvaatimukset ja heidät kutsuttiin haastatteluun, mutta yksi hakija ilmoitti, että ei tule haastatteluun.

Hakemusasiakirjojen ja haastattelun perusteella haastatteluryhmä suositti tradenomi Eeva Vuorisen valitsemista ja kaupunginhallitus oli samalla kannalla.

Varalle valittiin Jonna Susi.

Vuorinen työskentelee kaupungilla kirjanpitäjänä, mutta on tällä hetkellä vanhempainvapaalla. Hän on ilmoittanut palaavansa töihin helmikuun alussa.

Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Vuorisen tulee myös esittää ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.


Kaupunginhallitus valitsi aiemmin Jukka Jokirannan laskentapäällikön virkaan, mutta valinnasta tehtiin hallitukselle oikaisuvaatimus. Hallitus katsoi, että oikaisuvaatimuksessa ei tuotu esille sellaisia seikkoja, että päätöksen muuttamiseen olisi aihetta ja hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Jokirannan valinta ei ole oikaisuvaatimuksen vuoksi saanut vielä lainvoimaa, mutta kaupunginhallitus määräsi Jokirannan hoitamaan laskentapäällikön avointa virkaa 7.1.2020 alkaen kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.


Kaupunginhallitus antoi luvan täyttää vuoden vaihteessa vapautuva asianhallintasihteerin viran samoin kuin 3.1 vapautuvan tietohallintosuunnittelijan viran.