Kaupunginhallituksen maanantain kokouksen päätöksiä

Kaupunginhallitus antoi maanantain kokouksessa toteuttamisluvan sekä A-sairaalan ykkösvaiheen saneeraukselle että Sorolantien ylikäytäväsillan ym. kohteen toteuttamiselle. Tekninen lautakunta valitsi urakoille tekijät edellisessä kokouksessaan (ukinytin jutut tässä ja tässä ), mutta yli 100 000 euron hankkeille tarvitaan kaupunginhallituksen siunaus.


Kaatopaikan asemakaava ja siihen liittyvä Sannon yhden korttelin asemakaavan muutos asetetaan virallisesti nähtäville. Muutos oli jo kerran esillä, jolloin siihen jätettiin muistutuksia. Niiden perusteella ehdotusta on muutettu sen verran, että se päätettiin laittaa uudelleen esille.


Aaholmin ranta-asemakaavan muutosehdotus asetetaan myös virallisesti nähtäville ja siihen pyydetään lausunnot varsinais-Suomen liitolta ja Ely-keskukselta.


Kaupunginhallitus päätti joulukuun alussa, että Kinnalan asemakaavan muutos 2 voidaan käynnistää. Seuraavana päivänä kaavan laatija on pyytänyt kaupungilta lausuntoa muutosluonnokseen.

Lausuntonaan kaupunginhallitus toteaa, että kaavan laatijan on hyvä tarkastaa rakennuspaikkojen rakennusalat, jotta määräys rakennusten korkeustasosta +2,3 m on toteutettavissa. Lisäksi selostuksessa tulee perustelle rakennusten kerrosluku kahdessa korttelissa.


Kokouksessa hallitus myös vahvisti työntekijöiden työpaikka-aterioista ensi vuonna perittävän korvauksen, poisti taseesta tulojäämiä, valitsi vammaisneuvostoon Vakka-Suomen hengitysyhdistyksen edustajaksi Taina Vuorion sekä hyväksyi maksuosoitusten hyväksyjät ja pankkitilien käyttövaltuudet.


Hallitus päätti jatkaa digitalisointi- ja arkistoprojektia toteuttamista, vaikka valtiovarainministeriö ei myöntänytkään Mikkelin hallinnoimalle hankkeelle rahoitusta. Rakennusvalvonta pitää hankkeen jatkamista kuitenkin niin tärkeänä, että sille järjestetään ensi vuodeksi rahoitus sen omasta sekä ympäristösuojelun ja kaupunkisuunnittelun budjetista.


Hallitus käsitteli myös Mika Sjöblomin lokakuun valtuustossa esittämän toivomusponnen, jossa hän toivoo ulkopuolista selvitysmiestä tekemään selvityksen kotihoidon tilanteesta.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantasen selvityksessä todetaan, että kotihoidossa otetaan vuoden vaihteessa käyttöön uusi organisaatio ja käyttöön on otettu uusi toimintamalli ja muitakin uudistuksia on tulossa ja lisäksi kotihoidon vaikuttavuutta ja taloudellisuutta arvioidaan vuosittain, joten selvitystä ei kannata tässä vaiheessa tehdä.

Kaupunginhallitus lisäsi selvitykseen päätöksen, että kaupunginhallitukselle tehdään elokuun loppuun mennessä selvitys, miten organisaatiouudistus on vaikuttanut ja sen jälkeen hallitus arvioi ulkopuolisen selvitysmiehen tarpeellisuuden.


Viime valtuuston kokouksessa tehdyt valtuustoaloitteet (ukinytin juttu tässä) lähetettiin valmisteluun, lukuun ottamatta perussuomalaisten Esa Aaltosen aloitetta kotouttamisesta.

Sen osalta kaupunginhallitus vastasi saman tien, että valtuusto on 9.12 kokouksessaan hyväksynyt Vakka-Suomen kotouttamisohjelman vuosille 2019-2023 ja todennut päätöksen yhteydessä, että kaupunki tulee laatimaan siihen liittyen oman toimenpideohjelman.