Juha Salaterä eläkkeelle vuoden lopussa

Lukion rehtori Juha Salaterä jää eläkkeelle vuoden lopussa. Hänellä on pitämättömiä lomia  niin, että hän on syys-joulukuun aikana töissä vain yksittäisiä päiviä.

Opetus- ja kasvatuslautakunnan torstain kokouksen asialistalla on rehtorin viran täyttötapa. Esittelijänä toimivan opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Inkeri Parviaisen ehdotus on, että vanha rehtori perehdyttäisi uuden rehtorin syksyn aikana eli että uusivalittaisiin hyvissä ajoin ja syksyn ajan hän toimisi rehtorin sijaisena/määräaikaisena.

Ehdotuksen mukaan lautakunta pyytää kaupunginhallitukselta lupaa lukion rehtorin viran täyttämiseen 1.1.2008 alkaen.