Kalannin osayleiskaavaa tehdään nyt vauhdilla

Kalannin osayleiskaavan valmistelu on vauhdissa. Käynnissä se on ollut kauan, epävirallisten arvioiden mukaan jopa 40 vuotta, mutta nyt on mahdollista, että se myös valmistuu. Tämänhetkinen aikataulun mukaan se tulisi hyväksyttäväksi jo ensi vuoden alussa ennen hiihtolomia.

Työhön on kaupungin vakituisen väen lisäksi palkattu konsultiksi Sanukka Lehtiö Sweco Oy:stä. Hanketta kaupungilla valmistelevat omalta osaltaan kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää, kiinteistöinsinööri Leena Viljanen ja suunnitteluinsinööri Helena Lindström.

Kaavan valmistelu on alkanut jo jokin aika sitten. Tämän viikon aikana järjestetään ensimmäiset yleisötilaisuudet, maanantaina aloitettiin Kalanti-talolta, keskiviikkona ollaan Hallun koululla ja torstaina Eteläkulman nuorisoseuran talolla.

 

Tapaamisten lisäksi kaavan valmistelussa tullaan hyödyntämään internetiä. Kaupungin sivuilla on jo oma paikkansa Kalannin yleiskaavalle ja sinne tulee pikapuoliin valmisteilla oleva kaavaehdotus sekä eharava-kysely, jonka avulla mielipiteitä ja ajatuksia voi jättää kaavan laatijoille jo ennen kun se saadaan virallisesti nähtäville.

– Tavoitteena on saada kaava kesän aikana valmisteltua niin, että se voidaan elokuussa asettaa nähtäville. Sen saaman palautteen perusteella valmistuu varsinainen kaavaehdotus, joka tulee niinikään virallisesti nähtäville, toivottavasti vielä tämän vuoden puolella ja niin kaava olisi hyväksyttävissä heti vuoden 2018 alussa, Lehtiö kaavaili.

 

Sanukka Meriö

Lehtiö kertoi Kalanti-talolla kaavan laadinnan reunaehdot, eli kaiken taustalla ovat valtiovallan hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joita sitten maakuntakaavassa tarkennetaan.

– Yleiskaavassa tulee olla edellä mainitut asiat huomioitu. Esimerkiksi maakuntakaavassa on edelleen olemassa URPO-radan varaus ja se tulee nyt laadittavaan yleiskaavaankin vaikuttamaan.

Kalannin kaava laaditaan yleispiirteisenä yleiskaavana eli siinä tarkastellaan alueita, ei yksittäisiä tontteja tai rakennuksia.

– Poikkeuksena ranta-alueet, jotka kaupungin toiveesta tehdään tarkemmin ja niissä osoitetaan loma-asuntojen paikat ja koot, joiden perusteella voidaan rakentaa eli rantojen osalta valmistuva kaava nopeuttaa rakentamista.

Kaavaa varten tulee tehdä paljon erilaisia selvityksiä, joista osa on jo tehty, osa on työn alla ja osa pitää vielä tehdä.

 

Kaavaan kohdistuu monenlaisia ristiriitoja, ennakko-odotuksia ja pelkojakin. Niitä pyritään lievittämään ottamalla asukkaat mukaan jokaisessa mahdollisessa vaiheessa ja jokaisella mahdollisella tavalla.

– Me kaavan tekijät voimme karttojen perusteella piirrellä kaikenlaista, mutta meille ei ole paikallisista olosuhteista, toiveista tai haluista sitä tietoa mitä teillä, joten kertokaa se meille.

Palautetta voi koko valmistelun antaa järjestettävissä tilaisuuksissa, käymällä virastotalolla, sähköpostilla, puhelimitse ja edellä mainitun nettisovelluksen kautta.

 

Loppujen lopuksi kaavan tekeminen on erilaisten maankäytön tarpeiden yhteensovittamista. Lehtiö sanoo,että valmistuva kaava ei tule mitään nykyistä toimintoa estämään, mutta tulevaisuuden suhteen se voi asettaa erilaisia rajoituksia mutta avata myös mahdollisuuksia.

Jo avaustilaisuudessa tuli esille kaavaan kohdistuvat pelot. Kaava hyväksytään ja se on voimassa vuosikymmeniä, mutta tilanteet muuttuvat. Miten siinä voidaan huomioida esimerkiksi 20 vuoden päästä esiin nousevat tarpeet, kun niistä ei tällä hetkellä ole mitään tietoa. Jokin nyt ”viattomalta” näyttävä merkintä saattaa tulevaisuudessa osoittautua uutta toimintaa estäväksi.

Kaavalla on monenlaisia yhteiskunnallista hyötyjä ja niitä löytyy myös yksittäisen maanomistajan kannalta, mutta ne negatiiviset mahdollisuudet pelottavat. Kalantilaisten kannattaakin käyttää vaikuttamismahdollisuuksiaan heti alusta alkaen, jotta he saavat hyvän ja omannäköisensä kaavan.

 

Artikkelikuva: Kalannin osayleiskaavan tämän kierroksen ensimmäisessä yleisötilaisuudessa Kalanti-talolla on väkeä niin, että istumapaikat loppuivat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.