Ote työstä -hanke päättynyt

Vakka-Suomen kuntien yhteinen työllistymisen edistämishanke Ote työstä päättyi vuoden lopussa. Kolmen vuoden aikana hankkeella oli asiakkaita yli 200, joista noin puolet Uudestakaupungista.

Asiakkaat ohjautuivat hankkeelle pääasiassa TE-toimiston kautta. Aluksi heidän kanssaan keskusteltiin työ- ja koulutushistoriasta, terveydentilasta ja muista työnsaantiin liittyvistä taustatekijöistä.

Alkuhaastattelun perusteella laadittiin asiakkaan kanssa yhteistyöttä jatkosuunnitelma. Jatkossa yksilöohjauksessa asiakkaita tavattiin säännöllisesti tarpeen mukaan ja yhteyttä pidettiin muullakin tavalla.

Hankkeessa asiakkaille annettiin tukea asioiden viemiseksi eteenpäin. Hänet ohjattiin esimerkiksi terveydenhuollon tai muiden palvelujen piiriin ja autettiin asioinneissa eri virastoissa.

 

Yritysten kanssa tehty yhteistyö oli hankkeen kannalta tärkeää. Yhteyksiä luotiin asiakkaan valmiuksien ja kiinnostuksen mukaan.

Hankkeen kautta vuonna 2014 toteutui 24 palkkatuettua työkokeilujaksoa, seuraavana vuonna yli 40 ja viime vuonna 25.

Avoimille työmarkkinoille vuonna 2014 siirtyi seitsemän henkilöä, vuonna 2015 13 henkilöä ja viime vuonna 11 henkilö.

Kokonaisuutena hanke saavutti määrälliset tavoitteensa jokaisen vuonna. Laadullisen vaikuttavuuden arviointi on vaikeaa, koska ne näkyvät usein vasta pitkällä aikavälillä ja ovat enemmän esimerkiksi subjektiivisia elämänlaadun paranemisia eikä siten mitattavissa numeroina, todetaan hankkeen loppuraportissa.

Sosiaalilautakunta merkitsi torstain kokouksessaan loppuraportin tiedokseen.