Jätevedenpuhdistamon laajennussuunnitelmat valmistumassa

Häpönniemen puhdistamon laajennuksen suunnitelmat alkavat olla valmiina. Noin 6,5 miljoonan euron investoinnin toteuttaminen alkanee vielä loppuvuoden aikana ja toimintakunnossa laajennuksen pitäisi olla vuoden 2019 keväällä.

– Ympäristöluvan määräykset ovat tiukentuneet ja toisaalta puhdistamon kuormitus on kasvanut, viime vuosina melko jyrkästikin, kertoo Vakka-Suomen Veden liikelaitosjohtaja Kim Westerholm.

Puhdistamo on ollut ylikuormitettu ja päästöt ovat olleet jo pitkään sallittujen rajojen tuntumassa ja ajoittain ne on ylitettykin. Alkuperäisestä suunnitelmasta ollaan myöhässä, mutta Westerholm sanoo, että suunnittelussa on pyritty äärimmäiseen huolellisuuteen, jotta muutoksia ei tarvitsisi tehdään pitkiin aikoihin ja toteutus olisi joustava, jotta jatkolaajentaminen olisi suhteellisen helppoa.

– Jos joutuisimme toteuttamaan purkuputken pidennyksen, niin se maksaisi lähes 20 miljoonaa euroa. Pyrimme samaan puhdistustuloksen niin hyväksi, että siihen ei tarvitsisi mennä.

 

Viivästystä suunnittelussa on aiheuttanut juuri kuormituksen nopea kasvu ja myös laitokselle tulevan jäteveden laadun muutokset, joiden vuoksi suunnitelmia on muutettu.

– Kotitalouksien jätevedet ovat melko vakioita, mutta teollisuuslaitoksista tulee hyvinkin erityyppisiä jätevesiä ja vielä vaihtelevina kuormituksia. Ne ovat puhdistusprosessin kannalta usein ongelmallisia.

Liikelaitoksia laskutetaan toki jäteveden koostumuksen ja sen työn mukaan, minkä se puhdistamossa aiheuttaa. Monet tehdaslaitokset ovatkin panostaneet omaan puhdistukseen ja siten alentaneet omaa jätevesimaksuaan ja samalla helpottaneet Häpönniemen toimintaa, mutta myös yllätyksiä tulee.

Kuormitusmuutosta aiheuttaa myös sateet ja sulamisvedet eli ns. hulevedet, joiden ei puhdistamolle tarvitsisi tulla.

– Putkiston kunto on niiden vähentämisessä yksi tärkeä tekijä ja sitä tehdään koko ajan eikä uuden puhdistamon rakentaminen poista sitä tarvetta. Puhdistuksen lopputulos on kuitenkin kokonaisuuden tulos.

 

Laajennuksen suunnitelma, klikkaa kuvaa isommaksi.

Laajennuksen suunnittelu on viimeistelyvaiheessa ja urakkalaskennat on tarkoitus saada vielä ennen juhannusta eteenpäin ja vastaukset niihin elokuun lopun tienoilla.

– Puhdistamo laajenee suunnilleen nykyisen puhdistamon verran.  Tulee kaksi uutta rakennusta, joista toinen nykyisen puhdistamon kylkeen kiinni ja toinen on erillinen rakennus. Lisäksi tulee yksi useaan lohkoon jaettu allas, kertoo käyttöinsinööri Tarmo Niemi.

Lisäksi tehdään ulos erilaisten kemikaalien säilytykseen säiliöitä ja turvallisuuden vaatimia rakennelmia.

– Vanha prosessi jää käyttöön, mutta sen väliin rakennetaan uusi osa, toki vanhaakin parannetaan. Fyysisesti uusi osa tulee nykyisen rakennuksen itäpuolelle hyvin piiloon joka suunnasta. Kalliota pitää louhia ja se todennäköisesti näkyy ja kuuluu, mutta kokonaisuutena paikka on hyvin suojaisa.

 

Puhdistamo otettiin alun perin käyttöön vuonna 1977 ja sitä on vuosien kuluessa laajennettu ja parannettu, isommin viimeksi 2003.

– Laitoksen pitää toimia yötä päivää ja uuden osan liittämisvaiheessa tulee varmaan jotain pientä säätämistä. Eikä uusi prosessikaan toimi heti nappia painamalla, vaan sitäkin testataan ja viritellään jonkin aikaa, Niemi toteaa.

Kustannusarvion kestävyys selviää, kun urakkatarjoukset on saatu. Vakka-Suomen Veden talous on hyvässä kunnossa eikä investoinnista huolimatta ole näkyvissä tarvetta taksojen nostoon.

– Meillä on vähän pesämunaa, loppuosa rahoitetaan kokonaan lainalla tai sitten koneiden ja kaluston osalta leasingilla, asia on selvittelyssä, Westerholm sanoo.

 

Viime viikon johtokunnan kokouksessa Vakka-Suomen Vesi hyväksyi uuden toiminta-ajatuksen, joka kuvaa paremmin sen toimintaa ja toimii samalla tavoitteena laitokselle.

– Me teemme kuitenkin äärimmäisen tärkeää työtä ympäristön hyväksi. Yleensä ensimmäinen mielikuva on se, että jätevedenpuhdistamo on se joka haisee, mutta toiminnan taustalla on ympäristön hyvinvointi.

Uusi toiminta-ajatus kuuluu näin:

Vakka-Suomen Veden toiminta-ajatuksena on tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti laadukasta jätevedenpuhdistuspalvelua toiminta-alueensa teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin. Vakka-Suomen Vesi on alueensa merkittävin ympäristötoimija, joka saavuttaa kaikki sille asetetut tavoitteet ja pyrkii aktiivisesti parantamaan toimintaansa.

 

Artikkelikuvassa käyttöinsinööri Tarmo Niemi (vas.) ja johtaja Kim Westerholm tutkivat laajennuksen piirustuksia.