Valtuustoaloite: Hyvinvointineuvola työikäisille

Maanantaisessa valtuuston kokouksessa sdp:n valtuustoryhmä jätti aloitteen hyvinvointineuvolan perustamisesta työikäisille.

– Uudenkaupungin työllisyydessä on tapahtunut käänne parempaan, mutta meillä on kuitenkin edelleen paljon työikäisiä, jotka käyttävät kaupungin eri yksiköiden palveluja, sanoi aloitteen esitellyt Lea Myllymäki.

Eri yksiköt eivät kuitenkaan aloitteen tekijöiden mukaan tiedä toistensa palveluista ja se voi aiheuttaa päällekkäisiä palveluja tai palvelukatkoja. Lisäksi monet salassapito- ja henkilörekisteriä koskevat säännökset estävät yhteistyön.

– Kukaan ei koordinoi palveluja ja ohjaa asiakasta saamaan oikeaa palvelua oikeaan aikaan vaan ihmisen pitää vaikeassakin tilanteessa pystyä hoitamaan omaa asiaansa ilman tietoja ja riittäviä taitoja.

Aloitteessa esitetään, että kaupunki valmistelee sellaisen työikäisten hyvinvointineuvolan perustamista, jossa kuntalainen saa tarvittaessa sosiaali- ja terveyspalvelut samasta paikasta.

Samalla häntä pystytään ohjaamaan esimerkiksi liikuntaneuvolaan kuntoutuksen kehittämiseksi ja omaehtoisen liikunnan tukemiseksi.

Aloite menee seuraavaksi kaupunginhallitukselle, joka lähettää sen jonkun lautakunnan käsittelyyn.