Sähköradan suoja-alue

Tässä vielä hieman lisätietoa sähköradan suoja-alueesta ja ns. turvaetäisyyksistä.

Liikennevirastolla on oikeus poistaa suoja-alueelta puustoa ja kasvillisuutta turvallisuuden varmistamiseksi.

Suoja-alueen leveys radan keskeltä on 30 metriä kumpaankin suuntaan ja vaikka siitä voidaan erillisellä päätöksellä  tehdä kapeampi tai leveämpi, on kuitenkin selvä että kaupunkialueella radan varren puut ovat liian lähellä, sillä ne sijaitsevat osin jopa ns. turvaetäisyyden sisällä.

Turvaetäisyys on huomioitava, kun radan lähellä suoritetaan esimerkiksi kaivuu- tai muita konetöitä. Esimerkiksi työkone tai sen osa ei missään tilanteessa saa ulottua kolmea metriä lähemmäksi kiskoa tai radan sähköistä osaa.

Eli vaikka varsinaisia turvaverkkoja tai muita asenneta, tulee sähköistys muuttamaan kaupunkikuvaa melko tavalla ja myös vaikuttamaan radan lähellä tapahtuvaan toimintaan.

Liikenneviraston julkaisu sähköradan suoja-alueen kasvillisuudesta löytyy tästä.