Hallituksen lievennykset rakennusjärjestykseen läpi yksimielisesti

Kaupungin uusi rakennusjärjestys hyväksyttiin maanantaina valtuuston kokouksessa ilman varsinaisia puheenvuoroja. Mitenkään itsestään selvää ei kuitenkaan ole, että se tulee nopeasti voimaan.

Rakennusjärjestystä on valmisteltu kauan, lähes neljä vuotta, mutta viime metreillä hallitus teki siihen melko isoja muutoksia. Asian etenemistä ja hallituksen näkökantaa selvitti maanantain kokouksessa toinen varapuheenjohtaja Mauri Kontu.

– Monien mielestä nykyinen rakennuslupamenettelymme on turhan byrokraattinen ja pinta-aloihin, erityisesti loma-asuntojen osalta, on tullut toivomuksia laajentamisesta.

Konnun mukaan hallitus otti aikamoisen kannan ja hyvästä valmistelusta huolimatta teki merkittäviä muutoksia ympäristö- ja lupalautakunnan hyväksymään esitykseen, erityisesti pinta-aloihin ja lupamenettelyyn.

– Pitkän keskustelun tuloksena hallitus oli tehtävistä muutoksista yksimielinen. Mielestäni, jos ehdotus menee läpi, rakennusjärjestyksessä päästään selkeästi lähemmäs naapurikuntia.

 

Hallitus kuitenkin äänesti asiasta. Osa sen jäsenistä oli nimittäin sitä mieltä, että koska tehdyt muutokset ovat niin suuria, se tulisi palauttaa uudelleen valmisteluun.

– Enemmistö halusi kuitenkin tuoda asian nopeasti päätettäväksi, muuten se olisi siirtynyt seuraavalla hallitukselle ja voisi mennä vuosi tai enemmänkin ennen kuin se olisi jälleen päätösvalmis.

Konnun mukaan hallituksen enemmistö halusi ottaa riskin ja katsoa, meneekö järjestys tässä kokouksessa läpi, jolloin se astuisi voimaan nopeasti, heti kun valtuuston päätös on saanut lainvoiman.

– Tällä nopealla aikataululla voisimme helpottaa jo menossa olevienkin rakennushankkeiden toteutumista.

Myös kaupunginjohtja Atso Vainio oli sitä mieltä, että lukuisten muutosten vuoksi rakennusjärjestys olisi pitänyt palauttaa uudelleen valmisteltavaksi ja hän jättikin hallituksen päätökseen eriävän mielipiteensä.

 

Valtuustossa ei asiasta puheenvuoroja käytetty ja niin uusi rakennusjärjestys, joka löytyy tästä, tuli hyväksytyksi.

Siitä, kuten valtuuston muistakin päätöksistä on normaali 30 päivän valitusoikeus, jota ennen rakennusjärjestys ei voi tulla voimaan. Jos päätöksestä valitetaan, niin voimaantulo lykkääntyy, kunnes valitus tai valitukset on käsitelty.