10 % lisää luottamuspalkkioihin

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti, kahden puheenvuoron säestyksellä kaupunginhallituksen esityksen luottamusmiespalkkioiden korotuksesta 10 prosentilla.

Luottamuspalkkiot olivat alun perin osana kaupungin uutta hallintosääntöä, mutta kun hallintosäännön uudistaminen alkoi viivästyä, erotti kaupunginhallitus palkkiosäännön omaksi asiakseen.

Kaupunginhallitukseen tuodussa virkamiesesityksessä kokouspalkkioihin esitettiin tuntuvia, ansiotasonindeksin muutoksen mukaisia korotuksia ja lisäksi puheenjohtajien vuosipalkkioihin tasokorotuksia.

Edellinen palkkiosääntö tuli voimaan reilu kahdeksan vuotta sitten eli edellisen valtuustokauden alkaessa vuoden 2009 alussa.

Kaupunginhallitus vesitti kuitenkin isommat korotukset ja päätti esittää valtuustolle palkkioihin vain 10 prosentin yleistä korotusta.

 

Valtuustossa Pertti Haverinen (komm.) ehdotti, että vuosipalkkioista tulisi luopua kokonaan, mutta häntä ei kannatettu.

Matti Ankelo (ProUki) totesi, että asiaa on valmisteltu varsin pitkään osana hallintosäännön uudistamista hyvin toisenlaisessa muodossa, siellä esitettiin palkkioita korotettavaksi ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti ja vuosipalkkioihin tasokorotuksia.

– Minusta on aika outoa, että nyt kun asia on vaalien jälkeen irrotettu hallintosäännöstä erilliseksi kokonaisuudeksi, niin nyt ehdotetaan 10 prosentin korotusta. Minusta tämä on varsin populistista vastuun pakoilua.

Ankelo ei kuitenkaan ehdottanut mitään, joten hallituksen esitys hyväksyttiin.