Verotulojen kasvu helpottaa kaupungin taloutta

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan ensi vuoden talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman kehykset. Elämä jatkuu ainakin toistaiseksi vanhan kaavan mukaan mutta mahdollista soten tuloa vuonna 2019 ja sen vaikutuksia mietitään syksyllä.

Isompia muutoksia raamiin on tehty erikoissairaanhoidon menojen osalta, niitä on lisätty noin kaksi miljoonaa vuosille 2018-2020. Erikoissairaanhoidon menot olivat muutaman vuoden mukavassa laskussa, mutta tämän vuoden alkupuolella taas mukavassa nousussa ja kun syy ei ole oikein selvinnyt, niin varaudutaan pahimpaan. Myös sairaanhoitopiiri on omissa arvioissaan kasvun kannalla.

Palkankorotusten arvioidaan nostavan palkkamenoja ensi vuonna 0,5 prosenttia, vuonna 2019 1,5 prosenttia ja seuraavana vuonna kaksi prosenttia, tällöin päättyy kikyn mukainen lomarahojen leikkaus.

 

Positiivista on se, että verotuloarviota on voitu aiemmasta nostaa, syynä tietenkin työllisyyden paraneminen ja asukasluvun kääntyminen nousuun. Tuloveroprosentti pysynee seuraavat kolme vuotta nykyisessä 20,75:ssä.

Kunnallisveron tuotoksi kehyksessä arvioidaan ensi vuonna 54,3 miljoonaa euroa, yhteisöveron tuotoksi 3,8 miljoonaa ja kiinteistöveron 4,9 miljoonaa eli yhteensä noin 63 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 verotulot olivat 61,7 miljoonaa ja tämän vuoden talousarviossa miljoonan verran vähemmän. Kasvua tämänvuotiseen olisi ensi vuonna siis neljä prosenttia.

Valtionosuudet sen sijaan laskisivat ensi vuonna vajaa puolen miljoonan euron verran.

 

Investointiosassa on varauduttu kolmen vuoden aikana koulukeskuksen uusimiseen 20,3 miljoonan euron verran, sen jälkeen alkaisi uimahallin uusiminen.

Liikelaitosten kohdalla merkittävin investointi on ensi vuonna Häpönniemen puhdistamon 6,5 miljoonan euron parannushanke. Isosta hommasta huolimatta Veden lainamäärä tulee lähivuosina nousemaan vain 1,7 miljoonalla eurolla.

Kaupungin lainakanta sen sijaan kasvaa lähivuosina mm. kouluinvestoinnin vuoksi. Viime vuoden lopussa kaupungilla oli lainaa 24 miljoonaa euroa, tämän vuoden lopussa 28 miljoonaa ja suunnitelman mukaan vuoden 2020 lopussa 48 miljoonaa euroa.

Kaupungin ja liikelaitosten tilikauden tulos tulee pysymään lähivuosina positiivisena ja taseen ylijäämä kasvaa vuoteen 2020 mennessä lähes 13 miljoonaan.

Suunnitelmassa on kaupungin asukasluvuksi vuonna 2020 arvioitu 15917 henkeä.

 

Artikkelikuvassa kehyksestä napattu verotulokehitysarviokaavio. Tulevina vuosina kasvua arvellaan kertyvän hulppeat neljä prosenttia vuodessa. Tälle vuodelle arvioitu kahden prosentin supistuminen tuntuu nykytietojen valossa epäuskottavalta, pikemminkin tulossa on lievää kasvua.