Kotouttamiseen tulee panostaa tosissaan

Valtuuston uusi puheenjohtaja Jaana Vasama toivoo kaupunkia ihan oikeasti panostamaan tänne työn perässä muuttaviin ihmisiin. Hän on keskustellut muutaman vuoden kaupungissa asuneiden kanssa ja sanoo yllättyneensä, miten huonosti he ovat paikkakuntaan tutustuneet.

– Paljon asiassa on tietenkin ikäpolvikysymystä, nuoret miehet tulevat katsomaan muutamaksi vuodeksi, miltä mersun tekeminen tuntuu, mutta silti tuntuu oudolta, että he ovat ehkä käyneet uimahallissa, mutta eivät esimerkiksi koripallo-ottelussa tai eivät ole löytäneet täältä uusia ystäviä, vaan ovat edelleen kiinni vanhoissa ympyröissä.

Harrastusten järjestäminen ei sinänsä ole kaupungin asia, vaan siitä huolehtivat pääosin seurat ja yhdistyksen, mutta Vasaman mielestä kaupunki voisi enemmän olla aktivaattorina ja tukea toimintaa jonkinlaisilla bonuksilla.

 

– Asukkaatkin voisivat myös ottaa aktiivisemman roolin, mielellään sanotaan, että ei yksi ihminen voi paljon tehdä, mutta kyllä voi, kunhan vaan tarttuu rohkeasti toimeen.

Kaupungilla ei ole virallista kotouttamisohjelmaa tai vastuuhenkilöä ja viimeistään nyt sellaista tarvittaisiin.

– Kun suomalaisten osalta tilanne on tämä, niin miten kotouttaminen onnistuu tänne enenevässä määrin muuttavien ulkomaalaistaustaisten kanssa? Edes virolaiset eivät kotoudu automaattisesti, vaikka ovatkin naapureita.

Nykyasukkaita uudet tulokkaat arveluttavat. Suureksi osaksi kyseessä ovat ennakkoluulot ja se, että ei tunneta tulijoita. Elämiseen liittyy paljon kulttuurisidonnaisuuksia ja kun niitä ei tiedä, saattaa tulla väärinkäsityksiä ja siitä aiheutuvia ristiriitoja.

– Kyllä nytkin varmaan tulee sattumaan kaikenlaista. Aina kun jossain tapahtuu suuria muutoksia niin tulee törmäyksiä. Kaupungin pitäisikin mielestäni panostaa kotouttamiseen selvästi enemmän.

 

Kaupunki ei Vasaman mielestä muutenkaan ole aivan onnistunut viime vuosina. Hän viittaa mm. asuntotilanteeseen ja myös siihen, miten kaupungin strategiaan on sitouduttu. Siinä talouden lisäksi painopisteenä ovat mm. lapset.

– Olen itse pyrkinyt pitämään siitä kiinni, mutta tuntuu, että olen usein jäänyt yksin. Monta kertaa on vedottu talouteen, mutta se edellä ei saisi kunnallisessa päätöksenteossa mennä vaan olla rohkeita ja katsoa eteenpäin. Me olemme monella tapaa myöhästyneet.

Tulossa on isoja investointeja, jotka ovat turhan pitkään viivästyneet. Uimahallikin olisi jo kunnossa, jos sitä olisi aikanaan lähdetty korjaamaan.

– Minä olen sitä mieltä, että kun tehdään, niin tehdään kunnolla. Pitää kuitenkin esimerkiksi koulurakentamisessa muistaa, että seinät eivät opeta, pitää varmistaa kunnon resurssit myös opetusvälineisiin ja henkilöstöön.

 

Tuglas-seuran toimisto eli Jaana Vasaman virallinen työpaikka sijaitsee Helsingissä, mutta työ on hyvin liikkuvaa ja sitä voi osittain hoitaa myös etänä.

– Olen jo pitkään pitänyt maanantait, eli valtuuston ja hallituksen kokouspäivät etäpäivinä Uudessakaupungissa ja pystyn myös jatkossa olemaan paikalla aina kun valtuuston puheenjohtajaa tarvitaan. Edustaminen kuuluu puheenjohtajan tehtäviin ja koen sen todella tärkeäksi monellakin tavalla.

Hän pitää työtään ison seuran toiminnanjohtajana lisäetuna valtuuston puheenjohtajalle, sillä siinä tulee tavattua kunnallisia ja muita päättäjiä eri puolilta Suomea ja Viroa ja sitä kautta saa laaja-alaista tietoa, jota voi omassa kunnassa hyödyntää.

 

Jaana Vasama on valtuustossa toista kauttaan. Politiikkaa hän on seurannut pienestä pitäen, mutta lähti ehdokkaaksi vasta edellisissä vaaleissa.

– Olin aiemmin sellaisessa asemassa, että en katsonut siihen sopivan poliittista toimintaa. SDP:henkin liityin vasta edellisten vaalien alla kun olin lupautunut ehdokkaaksi. Puolueen valinnassa ei tarvinnut epäröidä.

Kevään vaalien jälkeen luottamusmiespaikkojen jaosta syntyi jonkinasteinen juopa koalition ja sen ulkopuolelle jääneiden kanssa. Vasama ei kuitenkaan usko, että juopa jää pysyväksi.

– Ehkä se ensin alkuun voi jonkin verran näkyä, mutta toivon, että se tasoittuu nopeasti. Meillä on tulossa isoja asioita eikä tätä tilannetta ole varaa hukata riitelyyn.

Vasama sanoo, että neuvotteluissa ei kaikki mennyt hänenkään toiveidensa mukaan, mutta kunnallisjärjestössä tehtiin demokraattinen päätös ja sen mukaan jatkossa eletään.

 

Artikkelikuvassa Jaana Vasama siskonsa tytön Joyn kanssa.