Työpaikat, koulutus ja liikenneyhteydet kasvun edellytyksiä

Alueen hyvinvoinnin kehittyminen eli viime kädessä asukkaiden palvelujen paraneminen toteutuu ainoastaan silloin kun alue kasvaa. Alueiden kehitystä tutkinut Timo Aro esitteli viime viikon Elinvoimainen Vakka-Suomi -seminaarissa miten kasvu viime vuosina Suomessa on hyvin voimakkaasti keskittynyt määrättyjen keskusten ympärille. Siihen joukkoon Vakka-Suomen olisi nyt päästävä mukaan, jos vuosikymmeniä jatkunut näivettyminen halutaan katkaista.

– Keskusten kehittymiseen vaikuttaa voimakkaasti useita trendejä. Näitä ovat mm. kaupungistuminen, liikenne- ja kasvukäytäviin perustuva vyöhykkeisyys, ikääntymisen aiheuttama muutospaine, digitalisaatio ja isot reformit, kuten tulossa oleva sote-uudistus.

Suomen väestöllinen keskipiste on viime vuosikymmenet valunut jatkuvasti kohti etelää. Nykyään joka kolmas suomalainen asuu 100 kilometrin säteellä Helsingistä ja yli puolet 200 kilometrin säteellä.

– Helsinki-Tampere-Turku-kolmion ulkopuolella väkilukuaan ovat viime vuosina kasvattaneet lähinnä korkeakoulukauungit, kuten Jyväskylä, Oulu, Joensuu ja Vaasa.

 

Uudenkaupungin ja Vakka-Suomen työpaikkakehitys on tällä hetkellä erittäin positiivinen, kuten myös asukasluvun kehitys mutta riittääkö se kestävään kasvuun, kun täältä tällä hetkellä puuttuvat monet muut vetovoimatekijät.

– Koulutustarjonta on yksi tärkeimmistä tekijöistä ja toinen yhtä tärkeä ovat liikenneyhteydet. Tilastojen mukaan valtaosa viime vuosien kehityksestä valtaosa on tapahtunut Helsingistä lähtevän viiden sormen eli kulkuväylän tuntumassa.

Vakka-Suomi ei ole näiden sormien tuntumassa eikä täällä ole opiskelumahdollisuuksia. Nuoret lähtevät pois ja usein myös jäävät sille tielleen, kun uusi paikakkunta tulee tutuksi ja siteet Vakka-Suomeen löystyvät.

Liikenneyhteyksien suhteen on parannettavaa, satama ja väylä ovat erinomaisia vetovoimatekijöitä, rautatie ollaan sähköistämässä, mutta valtatie 8:n parantaminen olisi saatava jatkumaan.

– Näkisin, että nyt on Vakka-Suomen tilaisuus vahvistaa itseään suhteessa muihin alueisiin ja se tulisi tapahtua nimenomaan seudullisena asiana. Esiin nostettu Vakka-Suomen kunta olisi tällainen tekijä, joka antaisi alueella lisää painoarvoa edunvalvonnassa.

Aro sanoo, että väestön keskittyminen kasvukeskuksiin tulee jatkossa olemaan vieläkin voimakkaampaa mitä viime vuosikymmeninä ja siinä kilpailussa menestyäkseen tulee tehdä hartiavoimin töitä.

 

Artikkelikuvassa valtiotieteen tohtori Timo Aro.  Hän on porilaisen Tutkimuspalvelu Timo Aro Oy:n toimitusjohtaja