Ahon raportti julkaistu

Entinen pääministeri Esko Aho sai huhtikuun alussa tehtäväkseen selvittää positiivisen rakennemuutoksen edistämiseen tarvittavaa toimintamallia ja käytännön ratkaisuja. Ahon raportti julkaistiin tänään.
Selvityksen lähtökohtana ovat alueen teollisuuden hyvät näkymät. Esimerkiksi Meyerin Turun telakan tilauskanta merkitsee telakan ja sen alihankkijoiden työntekijämäärän kasvua nykyisestä noin 7000 työntekijästä 19 000 työntekijään vuoteen 2024 mennessä.
Toinen positiivinen tekijä on Uudenkaupungin autotehdas, joka tosin on jo osin selvinnyt omasta haasteestaan ja saanut reilussa puolessa vuodessa 2000 uutta työntekijää.
Myös Rauman laivanrakennuksen erityisosaamiselle todetaan raportissa olevan kysyntää.
Varsinais-Suomen Ely-keskus arvioi, että nykyisten kasvuodotusten toteutuessa Lounais-Suomessa voi seuraavan viiden vuoden kuluessa syntyä 30 000 uutta työpaikkaa ja niiden täyttäminen vaatii erikoistoimia.

Esko Aho.

Ahon mukaan ratkaisun tulee perustua samaan, kuin muutama vuosi sitten Nokian kriisin ratkaisemiseksi kehitetty Bridge-projekti.
– Tarvitaan huolellisesti mietitty ja selkeä konsepti, eri toimijoiden saumaton yhteistyö ja yksilöllisten valintojen helppous.
Aho toteaa raportissa, että kasvupotentiaalin realisoiminen edellyttää pitkäjänteisiä investointeja alueen infrastruktuuriin, työvoiman ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden edistämistä ja esteiden poistamista sekä koulutuksen ja tutkimuksen resurssien lisäystä.
– Selvitystyössä on käynyt ilmi, että heikkouksia on päätösten perustaksi tarvittavassa tietopohjassa, päätösten valmistelussa ja niiden toimeenpanon johtamisessa. Sekä alueella että keskushallinnossa vastuut ovat hajallaan.

Ja mitkä ovat sitten Ahon konkreettiset ehdotukset? Ei ehkä ihan ainutlaatuisia, mutta jos ne saadaan toteutettua tämän raportin ansiosta, niin hyvä.
Aho ehdottaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantamista mm. tehokkaalla työnvälityksellä, muuttoa tukevilla taloudellisilla kannustimilla ja asuntomarkkinoita kehittämällä. Autotehtaan hyvät kokemukset kannattaa hyödyntää työvoiman hankinnassa.
Alihankintaketjun maantieteellinen laajentaminen vaatii toimivia logistiikka- ja kuljetusketjuja. Menossa olevat Turun kehätien ja vt 8:n parantamishankkeet helpottavat yhteyksiä. Autotehtaan kannalta Aho toteaa tärkeimmäksi vt 8 Laitilan kohdan parantaminen ja Eurajoen ohitus.

Teknologiateollisuudessa tarvitaan eri aloilla ammattilaisia, joilla on vahvat perustaidot matematiikassa ja luonnontieteissä. Aho ehdottaa alueen peruskouluissa ja lukioissa käynnistettäväksi pitkäjänteisen ohjelman, jolla varmistetaan, että nuorilla on oikea kuva työllistymismahdollisuuksista ja niissä vaadittavista taidoista.
Ammatillisen koulutuksen puolella Aho näkee erityisen tärkeäksi oppisopimusjärjestelmän kehittämisen.
Osaavien työnjohtajien puute tuli Ahon selvityksissä esille ja sen ratkaisemiseksi hän ehdottaa räätälöityjä ratkaisuja ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Tutkimus- ja kehitystyön sektorilla Aho muistuttaa, että teknillisen yhteistyöyliopiston ohella kannattaa pitää mielessä ammattikorkeakoulujen mahdollisuudet ja antaa paikalliselle koululla mahdollisuus erityiskokeiluihin.
Tunnettuus ja markkinointipuolella Aho viittaa jokin aika sitten julkaistuun tutkimuksen (ukinytin juttu tutkimuksesta löytyy tästä), jonka mukaan alueen nykytila tunnetaan muualla maassa huonosti.
– Tunnettuuden lisäämiseksi sekä asenteiden ja mielikuvien muokkaamiseksi tarvitaan huomattavia lisäponnistuksia. Autotehtaan esimerkki osoittaa, että hyvä konsepti ja järjestelmällinen työ voivat tuottaa nopeasti tulosta.

Raportti kokonaisuudessaan löytyy tästä.

Selvitystyötä tehdessään Aho tapasi mm. autotehtaan edustajia mutta ei kaupungin väkeä.