Hallituksella köykäinen kokous

Kaupunginhallituksen maanantainen varsinainen kokous oli anniltaan melko köykäinen. Lista oli lyhyt eikä sisältänyt merkittäviä asioita. Kokoukseen kuluikin aikaa vain reilu puoli tuntia.

Kaupungin talousmetsien hakkuista syntyneet hyötypuut päätettiin ostotarjousten perusteella myydä Westas Group:lle ja Kuusiston sahalle sekä Mhy Lounametsän sopimuskauppojen kautta kokonaisnettohintaan 125 625 euroa.

Kaupunginhallitus on ympäristö- ja lupalautakunnan kanssa samaa mieltä Energia- ja KierrätysParkki Oy:n ympäristöluvasta tehtyyn valitukseen ja esittää Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen hylkäämistä perusteettomana. Juttu ympäristö- ja lupalautakunnan päätöksestä löytyy tästä.

Lähetin työsuhde muutettiin talouspalvelusihteerin työsuhteeksi ja annettiin lupa toimen täyttämiseen 1.10.2017 alkaen.

Hallitus keskusteli myös siitä, mitä viranhaltijapäätöksiä ei tarvitse siirtää kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, mutta palautti asian takaisin valmisteltavaksi.

Varsinaisen kokouksen jälkeen hallitus piti iltakoulun, siitä tulossa erillinen juttu.