Monitoimirakennusta pukkaa, rakennuksista virkamiesesitys hallitukselle

Kaupunginhallitus käsittelee ensi maanantain kokouksessaan uudisrakentamista. Kaupunginhallituksen elokuun lopulla pitämän iltakoulun ja virkamiesvalmistelun jälkeen esittää kaupunginjohtaja hallitukselle, että:
– Uudenkaupungin yhtenäiskoulun alueelle rakennetaan uusi uimahalli ja monitoimihalli yhtenä rakennuksena ja sen sijoittamispaikasta päätetään erikseen.
– Uusi yhtenäiskoulu / monitoimitalo rakennetaan nykyisen Pohitullin palloiluhallin ja keskuskeittiön yhteyteen ja yhtenäiskoulun / monitoimitalon yhteyteen rakennetaan myös uusi päiväkoti. Tarkoitus on suunnitella tilakokonaisuus siten, että siellä toimivat tarvittaessa myös kansalaisopisto ja musiikkiopisto.
Kirjaston rakentamisesta yhtenäiskoulun / monitoimitalon yhteyteen tehdään erillinen selvitys.

Hallitus ei asiasta tee lopullista päätöstä vaan se etenee hallituksen jälkeen valtuustolle joko esitetyssä muodossa tai sitten muutettuna,
Esityksestä on joka tapauksessa todettavissa, että liikunta / monitoimihallin rakentaminen on noussut pykälän ylöspäin, koska nyt sitä esitetään rakennettavaksi uuden uimahallin kanssa samaan rakennukseen joka taas tarkoittanee sitä, että se rakennetaan samaan aikaan.
Aiemmin keväällä päätöksen perusteluissa todettiin vain, että uuden uimahallia rakennettaessa tehdään suunnitteluvaraus monitoimihallin rakentamiseen.
Yhtenäiskoulun osalta keväällä puhuttiin myös päiväkoti-mahdollisuudesta, nyt se on selkeästi kirjattu päätösesitykseen.
Kirjaston osalta päätöstä siirretään vielä eteenpäin erillisen selvityksen verran.