Kh otti toisen aikalisän, rakentamispäätös vaatii vielä selvittelyjä

Kaupunginhallitus ei maanantaina päässyt koulu/monitoimirakennusasiassa eteenpäin, vaan asian käsittely keskeytetään siksi, kunnes kaupunginjohtaja selvittää mahdollisten yt-neuvottelujen tarpeen ja jos ne tarvitaan, niin toteuttaa yt-menettelyn.

Päätös merkitsee sitä, että ensi viikon maanantain kokoontuva kaupunginvaltuusto ei pääse tekemään asiassa päätöstä.

 

Asia siirrettiin kaksi viikkos sitten kaupunginhallituksessa seuraavaan kokoukseen Merja Kosken (sdp.) ehdotuksesta.

Maanantaina käsittelyn aluksi kaupunginjohtaja Atso Vainio muutti pohjaehdotustaan. Hän poisti päätösesityksestä maininnan päiväkodin rakentamisesta ja muutti esityksen niin, että päiväkodille jätetään varaus mahdollista myöhempää rakentamista varten.

Kokoomuksen Raimo Löfstedt uudisti edellisessä hallituksessa esittämän vastaesityksen (ukinytin juttu tässä), sillä muutoksella, että hänenkin ehdotuksestaan oli jätetty pois päiväkodin rakentaminen ja sille jätetään varaus.

Löfstedin ehdotuksessa puhutaan siis siitä, että kaikki (yhtenäiskoulu/monitoimitalo ja uimahalli/monitoimihalli) rakennetaan yhteen rakennukseen elinkaarimallilla.

 

Keskustelussa ilmeni, että elinkaarimallista ei eräiden asiantuntijoiden mukaan voida tehdä päätöstä, ennen kuin sen vaikutuksista on käyty yt-neuvottelut.

Tämän jälkeen Löfstedt veti oman esityksensä pois ja Mauri Konnun (kesk.) kannattamana ehdotti, että hallitus keskeyttää asian käsittelyn ja velvoittaa kaupunginjohtajan selvittämään elinkaarimallin toteuttamiseksi mahdollisen yt-neuvottelun tarpeen ja toteuttaa menettelyn ilman aiheetonta viivytystä, jonka jälkeen asia tuodaan uudelleen kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Löfstedtin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Tässä tapauksessa yt-menettely voitaneen toteuttaa lyhimmässä mahdollisessa lain määräämässä ajassa, koska elinkaarimalli hyväksyminen ei todennäköisesti johda irtisanomistarpeeseen.

Joka tapauksessa asia ei ehdi ensi maanantain kokoontuvaan kaupunginvaltuuston kokoukseen. Seuraava valtuuston kokouspäivä on 30.10.

Elinkaarimallissa valittava kumppani rakentaa rakennuksen/rakennukset ja huolehtii niiden ylläpidosta esimerkiksi 20 vuoden ajan.

Yt-neuvotteluissa kyse on lähinnä siivoojista ja huoltomiehistä. Kumppani voi hankkia palvelut myös esimerkiksi kaupungilta, se voi ottaa kaupungin henkilöt palkkalistoilleen tai toteuttaa ylläpidon muulla tavoin.

Kaupungin talousjohtaja Anne Takala totesi, että missään tapauksessa irtisanomisia ei ole tulossa, sillä lähivuosien aikana kaupungilta eläköityy niin paljon henkilöitä, että kaikille löytyy töitä vaikka kumppani hankkisi palvelut ulkoa.