Seurakunta sai kovan strategian

Torstaina kokoontunut Uudenkaupungin seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan strategian vuoteen 2022 asti. Samassa kokouksessa päätettiin säilyttää kirkollisveroprosentti 1,5:ssä.
Veroprosentti on ollut 1,5:ssä jo vuosia ja seurakunta on saanut verotuloja kolmisen miljoonaa. Tänä vuonna seurakunnan jäsenmäärä on lievässä nousussa ja se tietäneen ensi vuodelle lisätuloja.

Seurakunnan strategiaa on valmisteltu pitkään ja nyt se oli valmis valtuustolle tuotavaksi. Strategia oli hyvin pelkistetty A-nelonen ja sisälsi viisi eri osiota.
Seurakunnan arvoiksi strategiassa todetaan tasa-arvo ja kunnioitus, avoimuus ja luovuus sekä lähimmäisenrakkaus ja rohkeus.
Viidestä osiosta Hallintorakenne-kohta lähetettiin äänestyksen jälkeen uudelleen valmisteluun. Neuvoston esityksessä puhutaan mm. valmiudesta tarkastella ja muuttaa seurakunnan rakennetta silloin, kun toiminta ja talous sitä edellyttävät. Tämän arveltiin olevan kiertoilmaus kappelien lopettamiselle.
Äänestys päättyi numeroin 19-7, joten toistaiseksi strategia sisältää vain neljä osiota.

Myös ehdotuksen Kiinteistöt-osio aiheutti keskustelua, lähinnä maininta leirikeskuksista. Strategian yhtenä vaihtoehtona oli, että seurakunta myy kaikki leirikeskuksensa ja hankkii jatkossa palvelut ulkopuolelta.
Tämä kohta haluttiin poistaa ja se tapahtui selvästi äänin 22-4. Strategiaan jäi leirikeskuksista vain maininta, että niitä on yksi ja se täyttää nykyajan vaatimukset.

Seurakunnan taloudellinen tilanne ja säästöjen tarpeellisuus näkyy strategiassa useassa paikassa. Henkilöstön kohdalla todetaan, että yhteistyötä yli työalarajojen kehitetään ja että henkilökuntaa on vähemmän 3-5 henkilötyövuotta.
Talous-osiossa todetaan, että vuodesta 2020 lähtien tehdään ylijäämäinen talousarvio.
Kiinteistöt kohdassa todetaan, että luovutaan Pyhämaan pappilasta, Kettelin seurakuntatuvasta, Santtion tuvasta ja muista vähäisessä käytössä olevista kiinteistöistä ja kuten edellä jo todettiin, leirikeskusten määrä karsitaan yhteen.
Tuottoja haetaan lisää tontteja myymällä ja kirkkojen monipuolista käyttöä lisätään.

Kokouksessa todettiin, että strategia ei ole päätösluettelo, joten edellä mainitut kiinteistöjen myynnit eivät strategian hyväksymisellä toteudu.
Joka tapauksessa talouden tervehdyttämiseksi on lopulta tehtävävä jotain konkreettista, puheet eivät enää riitä.
– Kolmen vuoden aikana on saatava 300 000 euron säästöt, mitään tasekikkailuja ei voida tehdä. Päätöksiä ei vielä ole tehty, mutta on ajateltu, että summasta 120 000 euroa saataisiin henkilöstöstä, 180 000 kiinteistöistä, sanoi talouspäällikkö Tuija Lankinen.
Tämäkään vuosi ei tuo ylimääräistä helpotusta, päin vastoin. Palvelujen ostot ovat ylittämässä talousarviosta ja toisaalta Pyhäsalmen kaavoitus on viivästynyt eikä ajateltuja tontinmyyntituloja tule.

Kirkkoneuvosto on pari viikkoa sitten pitämässään kokouksessa jo aloittanut valmistautumisen säästöihin ja päättänyt käynnistää yhteistoimintamenettelyn.

Artikkelikuva: Kirkkovaltuusto hyväksyi Vesa Kiertokarin (vas.) johdolla tiukan talouspainotteisen strategian tuleville vuosilla, pöydän takana myös kirkkoherra Esa Mierlahti ja talouspäällikkö Tuija lankinen.