Uuteen kouluun myös nuorisotoiminta?

Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti toukokuussa valtuustoaloitteessaan, että kaupungin nuorisotoimi organisoitaisiin osaksi peruskoulua.

Kunuli käsitteli aloitetta torstain kokouksessa. Aloitteen johdosta laaditussa selvityksessä ei lämmetä organisaatiomuutokselle, mutta todetaan, että tulevan koulurakennuksen suunnittelussa tulee ehdottomasti ottaa huomioon koulun ja nuorisotoimen läheisen fyysisen sijainnin tuomia synenergiaetuja.

Vastaavia ajatuksia toi esille jo opetus- ja kasvatuslaitakunta syyskuun kokouksessaan ottaessaan kantaan uuteen koulurakennukseen. Lautakunta totesi silloin, että uuteen rakennukseen tulee sijoittua myös nuorisotoiminta.

Valtuuston maanantaina tekemässä päätöksessä ei varsinaisesti puhuta tiloista nuorisotoiminnalle, mutta päätöksessä mainittuun oppilashuoltoon voidaan laajasti katsoen ajatella kuuluvan myös nuorisotyö.

 

Kunulille virkamiestyönä tehdyssä selvityksessä todetaan myös, että nykyisillä resursseilla yhteistyötä koulun ja nuorisopalvelujen kesken voidaan kehittää. Tulee kuitenkin huomioida, että nuoria opiskelee kahdessa oppilaitoksessa ja silloin nuorisotoiminnan organisoiminen niistä toiselle ei olisi tasapuolista.

– Tulevaisuudessa koulun nuorisotyölliset tarpeet kasvavat ja näihin on mahdotonta nykyresursseilla vastata. Järkevintä olisi palkata nuorisopalveluihin yksi nuoriso-ohjaaja lisää ja osoittaa hänen työaikansa kouluyhteistyöhön, päättyy selvitys.

 

Lautakunta merkitsi tiedokseen selvityksessä esitetyt seikat nuorisotyön nykytoiminnasta ja kehittämisajatuksista.

Lisäksi lautakunta toteaa, että keskusta-alueen nuorisotyötä kehitetään erityisesti Viikaisten ja Pohitullin mäen opetuksen ja kasvatuksen rakennushankkeen ja toteutuksen yhteydessä.

 

Artikkelikuva Kalannin nuorisotilasta vuodelta 2013