Rakennushankkeelle iso ohjausryhmä

Kaupunginhallitus nimesi maanantain kokouksessaan luottamushenkilöt käynnistyvän koulu/monitoimihalli -hankkeen johtoryhmään. Ryhmään tuli jokaisen hallituksessa istuvan ryhmän edustaja.

Ryhmään valittiin Jaana Reijonsaari (sdp), Heikki Wala (proUki), Sami Laaksonen (vas), Timo A. Järvinen (kok) ja Mauri Kontu (kesk). Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin kaupunginjohtaja Atso Vainio ja hän myös nimeää ryhmään muun virkamiesedustuksen.

Lisäksi sovittiin, että varahenkilöitä ei valita, mutta jokaiselle jäsenellä on esteen sattuessa oikeus kutsua kokouksiin haluamansa henkilö hallituksen jäsenistä tai valtuuston puheenjohtajistosta.

Ohjausryhmän tehtävä on tukea mittavan hankkeen päätöksentekoa ja toteutusta. Hankkeeseen nimetään myöhemmin muutamia erillisiä työryhmiä valvomaan eri toimintoja.

 

Sataman alueella pyritään selkeyttämään omistusjärjestelyjä. Nykyään Satama Oy omistaa varsinaisen sataman käytössä olevan alueen, mutta muu alue, kuten entisen telakan alue, on osin kaupungin omistuksessa, osin kaupungin pääosin omistaman Yardia Oy:n eli entisen Telakkakiinteistöt Oy:n omistuksessa.

Asia hankaloittaa alueen käyttöä, kun omistukset ovat sekaisin pieninä palasina ja suikaleina.

Kaupunginhallitus päätti käynnistää selvityksen, jonka tavoitteena on saada alueen maa ja kiinteistöt yhden omistajan omistukseen.

 

Kaupunginhallitus evästi Satama Oy:n yhtiökokousedustajia yhdellä henkilövaihdoksella. Sataman hallituksessa istuvan Antti Vehasen tilalle tulee yhtiökokouksessa valita Vesa Paldanius.