Päiväkodille ja porraskuiluille poikkeamislupa

Merilinnuntien varteen, ns. Päivölän talon paikalle suunnitellulle päiväkodille myönnettiin ympäristö- ja lupalautakunnan kokouksessa tiistaina poikkeamislupa. Lupaa haettiin, jotta hanke voidaan käynnistää vaikka alueelle laadittu asemakaava ei ole vielä lainvoimainen.

Asemakaavaluonnos, joka mahdollistaa päiväkodin rakentamisen, on tehty ja se on ollut nähtävillä marraskuun 6. päivään asti. Luonnokseen ei jätetty muistutuksia.

Virallisesti kaavaa ei ole kuitenkaan vielä hyväksytty ja toimija halusi päästä nopeammin liikkeelle, joten se haki poikkeamislupaa.

Toimijalla on myös jo lupa tontilla nykyisin sijaitsevien rakennusten purkamiseksi.

Tontille on tulossa yksikerroksinen puuverhoiltu reilun 700 neliön neliryhmäinen päiväkoti sekä varastorakennus, jätekatos ja aita.

 

Aivan kaupungin keskustassa sijaitsevalla kiinteistölle myönnettiin poikkeamislupa kahden rakennuksen ulkopuolelle sijoittuvan porraskuilun rakentamiseksi.

Taloon rakennetaan hissit, mutta kun tontin rakennusoikeus on jo käytetty ja hieman ylitettykin, pitää kahden, yhteensä noin 16 neliötä vievien hissikuilujen takia hakea poikkeamista.

Asia hoidetaan niin, että naapurikiinteistön käyttämätön 70 neliön rakennusoikeus siirretään hissikiinteistölle.

Samassa yhteydessä kiinteistöjen tulee sopia autopaikkojen jaosta yhteisellä piha-alueella, koska porraskuilujen vuoksi menetetään yksi autopaikka ja niitä on muutenkin ollut liian vähän.