Valtuusto siirsi päätöstä A-sairaalan ostosta

Tänään kokoontunut kaupunginvaltuusto siirsi tiukan, numeroin 22-21 päättyneen äänestyksen jälkeen päätöstä A-sairaalan hankinnasta tai virallisesti oston tarvitsemien määrärahojen siirroista maaliskuun 19. päivän kokoukseensa.

Terveyskeskusasia siirrettiin ensin esityslistan lopusta alkupäähän. Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen ja johtava ylilääkäri Pia Lahtinen selvittivät muuton perusteita terveydellisistä syistä että myös hallinnollisista ja myös toimintojen järkeistämisen kannalta, sillä siirtyminen A-sairaalaan mahdollistaisi entistä tiiviimmän yhteistyön sairaanhoitopiirin kanssa määrätyissä toiminnoissa.

Kokouksessa vastaehdotuksen tehnyt Timo A. Järvinen alleviivasi, että hänen siirtoehdotuksessaan ei olla leikkimässä kenenkään terveydellä, mutta asiassa on niin paljon avoimia seikkoja, että ennen päätöksen tekoa tarvitaan lisäselvityksiä.

Järvisen ehdotuksen mukaan kaupunginhallituksen on valtuuston 19.3 kokoukseen tuotava selvitys seuraavista seikoista:

– A-sairaalaan tehtävän kuntotutkimuksen havainnot ja arvio välttämättömistä kunnossapitotarpeista ja niiden kustannuksesta;
– terveyskeskustoimintojen vaatimien muutostöiden laajuus ja arvioitu kustannus;
– selvitys siitä, millä vuokratasolla maakuntahallinto ottaisi A-sairaalaan sijoitetun terveyskeskuksen vastattavakseen soteuudistuksen yhteydessä;
– selvitys siitä, missä laajuudessa A-sairaalassa on sellaisia tiloja, joita ei terveyskeskus tarvitse, ja mikä on näiden tilojen kaupallinen hyödynnettävyys
– selvitys A-sairaalan vuotuisista käyttökustannuksista terveyskeskuskäytössä ja niiden peruste;
– mikä on arvioitu korjauskustannus, jos nykyinen terveyskeskus korjattaisiin terveellisen ja turvallisen työympäristön vaatimukset täyttäväksi ilman, että toteutetaan täysimittainen saneeraus
– nykyisen terveyskeskusrakennuksen purkamisen kustannus, mikäli sen korjaaminen ei ole tarkoituksenmukaista

Keskustelussa tuotiin myös esille toisen osapuolen eli sairaanhoitopiirin myynnistä lopullisesti päättävän valtuuston aikataulu. Erään tiedon mukaan seuraava kokous on kesäkuussa, toisen tiedon mukaan on tulossa ylimääräinen kokous, mutta sen aikataulu on avoinna.

Kun lisäksi sairaanhoitopiirin kanssa sovitun A-sairaalan kuntotarkastuksen tekemiseen kuluu ainakin kolme kuukautta, niin lopullinen päätös ostosta olisi joka tapauksessa siirtynyt pitkälle kevääseen.

Järvisen ehdotus sai siis 22 ääntä, sen puolella olivat kokoomus, keskusta, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit sekä vasemmistoliiton Harto Forss ja Mauri Partanen.