Lautakunta ehdottaa työikäisille uutta palvelua

SDP teki viime vuoden keväällä valtuustoaloitteen, jossa ehdotettiin työikäisten hyvinvointineuvolan perustamista. Asiaa on siitä lähtien viety työryhmissä eteenpäin ja nyt suunnitelmat ovat valmistuneet. Torstain kokoontunut sosiaalilautakunta ehdottaa Aikuisten vastaanotto -yksikön perustamista syyskuun alusta ja sitä varten rahoitusta.

– Olemme toteuttaneet lapsiperheiden palveluissa uudistuksen eli perustaneet Perhekeskuksen ja myös vanhusten palveluja on kehitetty, nyt on sitten työikäisten vuoro, toteaa sosiaali-ja terveysjohtaja Sari Rantanen.

Päihde- ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet merkittävästi ja niistä on muodostunut merkittävä kustannustekijä monelle sote-palvelujen yksikölle aina erikoissairaanhoidosta lapsiperhe- ja vanhuspalveluihin.

Myös nuorten syrjäytymiskehityksessä nämä ongelmat ovat pääsyynä, todetaan sosiaalilautakunnan asiaa koskevassa esittelytekstissä.

 

Uusi toiminta on tarkoitus sijoittaa keskelle kaupunkia Aktivointikeskus Puustin yhteyteen. Puusti on helposti saavutettavissa ja sieltä löytyy sopivat tilat.

Uuden yksikön toiminta on tarkoitettu yli 18-vuotiaille kaupungin asukkailla, joilla on psykosomaattisia ongelmia eli äkillinen kriisitilanne, ihmissuhdeongelma, mielenterveysongelma, päihdeongelma tai muita ongelmia.

Yksikössä toteutetaan sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arvio ja nopealla reagoinnilla ehkäistään asiakkaan väliin putoamista ja palvelukatkoja ja estetään hänen asiansa samanaikainen hoitaminen monella taholla.

Palvelun tukena ovat tarvittaessa moniammatilliset konsultaatiot, mutta pääpaino on hyvin toimivissa peruspalveluissa.

 

Alun perin tarkoituksena oli, että uusi yksikkö voitaisiin perustaa nykyisiä resursseja uudelleen suuntaamalla, mutta selvittelyn aikana on todettu, että se ei nykyhenkilöstön työtilanteen vuoksi onnistu.

Lautakunta ehdottaakin hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että toimintaa varten syyskuun alusta perustetaan yksi määräaikainen sosiaalityöntekijän virka sekä palkataan yksi lähihoitaja ja yksi psykiatrinen sairaanhoitaja vuoden 2019 loppuun.

Tämä vaatii kuluvan vuoden talousarvioon 43 300 euron lisämäärärahaa. Vuoden 2019 kustannuksiin palataan ensi vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä.

 

Artikkelikuva: Uutta toimintoa on kaavailtu keskikaupungilla sijaitsevan Aktivointikeskus Puustin yhteyteen.