Liukuesteitä saadaan vielä odotella

Vasemmistoliiton vuoden 2016 viimeisessä kokouksessa tekemän aloite, että kaupunki hankkisi liukuesteet kenkiin, oli jälleen torstaina sosiaalilautakunnan asialistalla. Lautakunta päätti pitäytyä edellisessä päätöksessään, eli näille jäille ei liukuesteitä ole tulossa.

Sosiaalilautakunnan vuosi sitten tekemän päätöksen mukaan kaikille kotona asuville 70 vuotta täyttäneille kaupunkilaisille hankitaan kenkien liukuesteet ja näin tehdään jatkossa vuosittain, mutta hankinnan edellytyksenä on se, rahoitus saadaan kaupungille luovutetun kiinteistön myynnistä.

Kiinteistöä ei ole myyty, joten viime vuoden syksyn osalta liukuesteet jäivät hankkimatta.

 

Asia on talven aikana noussut esiin ja siksi lautakuntakin palasi torstain kokouksessa liukuesteongelmaan. Lautakunnan esittelijä sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen oli sitä mieltä, että myyntiä ei enää odoteta, vaan ehdotetaan hallituksen kautta valtuustolle, että se myöntää hankintaan 70 000 lisämäärärahan.

Jo vuosi sitten lautakunta ilmoitti, että ilman lisärahoitusta se ei pysty liukuesteitä hankkimaan.

Torstain kokouksessa lautakunta oli kuitenkin sitä mieltä, että lisämäärärahaa ei ryhdytä pyytämään, vaan pidetään aikaisempi päätös voimassa ja odotetaan kiinteistön myyntiä.

Sari Rantanen muuttikin päätösesitystään ja yksimielisesti lautakunta pitäytyi vanhassa päätöksessä.

Viime vuoden laskelmien mukaan yli 70-vuotiaita kotona asuvia vanhuksia on 2800 ja liukuesteen hinta noin 25 euroa.

 

Artikkelikuvan liukuesteillä ei ole mitään tekemistä sosiaalilautakunnan päätöksen kanssa.