Uusi organisaatio purkaa palvelukeskukset ja tuo tilalle toimialat

Kaupunki on uusimassa organisaatiotaan. Ehdotus uudeksi organisaatioksi on maanantaina kokoontuvan kaupunginhallituksen listalla. Ehdotus sisältää mm. opetus- ja kulttuuritoimen johtajan viran lakkauttamisen ja toisaalta hyvinvointipäällikön ja pedagogisen erityisasiantuntijan viran perustamisen.

Esittelytekstissä todetaan, että organisaation uudistaminen on uuden strategian hyväksymisen jälkeen tehtävä, jotta strategian toiminnallistaminen onnistuisi mahdollisimman hyvin.

Toinen syy on tulevaisuudessa tapahtuva sote-uudistus, joka tulee muuttamaan kaupungin toimintojen painopistettä.

Organisaatiossa nykyiset palvelukeskuksen poistetaan ja niiden tilalle tulee seitsemän toimialaa, joiden johtajat toimivat suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa.

 

Toimialat ja niiden toiminnasta viranhaltijat ovat seuraavat:

Talous-, hallinto- ja ICT -palvelut, vastaava viranhaltija on talousjohtaja

Henkilöstöpalveluista vastaa henkilöstöpäällikkö.

Elinvoima- ja kaupunkikehityspalveluista vastaa kaupunginjohtaja.

Teknisistä- ja ympäristöpalveluista vastaa tekninen johtaja.

Hyvinvointi- ja opetuspalveluista vastaa opetuspäällikkö.

Kasvu- ja opetuspalveluista vastaa opetuspäällikkö.

Sosiaali- ja terveyspalveluista sosiaali- ja terveysjohtaja.

 

Nykytilanteeseen nähden kaupunkisuunnittelu ja elinkeinotoimi siirtyvät kaupunginjohtajan johtamaan elinvoima- ja kaupunkikehityspalvelu -toimialaan. Lisäksi toimialalle perustetaan pedagogisen erityisasiantuntijan virka koulu- ja monitoimihalli projektin suunnittelua ja toteutusta varten.

Tekniset- ja ympäristöpalvelut toimialaan siirtyvät Uudenkaupungin ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitokset.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut -toimiala koostuu kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista.

 

Uuden organisaation mukaan on tarkoitus toimia toukokuun alusta.