Rikosten määrä laskussa Uudessakaupungissa

Tilastokeskuksen julkaisema rikostilasto ei tue sitä käsitystä, että Uudessakaupungissa olisi viime vuoden aikana rikosten määrä huimasti lisääntynyt, pikemminkin päin vastoin. Poliisin mukaan hälytystehtävien määrä on kyllä kasvanut, mutta varsinaisia rikoksia kirjattiin jopa vähemmän kuin aikaisempina vuosina.

Rikosten ja rikkomusten kokonaismäärä viime vuonna oli 1342. Luku tuntuu suurelta, mutta on kuitenkin vuodesta 2009 alkaneen tarkastelujakson selvästi pienin. Esimerkiksi vuonna 2011 luku oli kaksinkertainen eli 2733.

 

Eriasteisten pahoinpitelyrikosten määrä oli viime vuonna Uudessakaupungissa 105, joka on aivan edellisten vuosien tasossa. Vuonna 2015 pahoinpitelyitä kirjattiin tarkastelujaksolla vähiten, 78 kappaletta, vuonna 2009 125 ja vuonna 2016 120.

Varkausrikosten eli törkeiden varkauksien, varkauksien ja näpistysten määrä oli viime vuonna selvästi pienempi kuin edellisinä vuosina eli vain 165 kun pahimmillaan vuonna 2011 niitä kirjattiin yli 300.

 

Erilaisia huumausainerikoksia Uudessakaupungissa rekisteröitiin viime vuonna 73, vuonna 2015 määrä oli suurimmillaan, silloin luku oli 128 ja vuonna 2010 pienimmillään, 49.

Päihtymyksen takia säilöön otettiin Uudessakaupungissa viime vuonna vain 79 henkilöä, vajaa kymmenen vuotta sitten luku oli järjestään yli 300.

 

Kasvua ei tilastojen mukaan ole tapahtunut myöskään liikennerikkomuksissa. Törkeitä rattijuoppoja tavattiin viime vuonna Uudenkaupungin liikenteessä 27 kappaletta ja rattijuoppoja 59. Rattijuoppojen määrä tosin oli tarkastelujakson suurin määrä, pienin on 31 vuodelta 2013, törkeitä rattijuopumuksia sen sijaan oli toiseksi vähiten, eniten heitä tavattiin vuonna 2011, tuolloin 46 kappaletta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia oli viime vuonna 165, vielä muutama vuosi sitten luku oli yli 400. Liikennerikkomuksissa on tapahtunut yhtä kova lasku, viime vuonna 396, vuonna 2011 luku oli vielä yli 1000.

 

Erilaisissa liikennerikkomuksissa suurin syy laskuun ei ole, ainakaan kokonaan, parantunut liikennekulttuuri vaan poliisin resurssien vähentyminen, joka on suoraan pois liikennevalvonnasta.

Päihtymyksen takia säilöön otettujen pienentyneeseen määrään taas lienee suurin syy Uudenkaupungin putkan sulkeminen. Poliisi harkitsee entistä tarkemmin, kannattaako henkilöä lähteä kuljettamaan kauemmaksi vai onko parempi jatkaa partiointia lähialueella.

Pahoinpitelyjen, varkauksien ja vastaavien kohdalla tilaston mukaan voi todeta, että Uudessakaupungissa ei tänä päivänä ole yhtään sen suurempi vaara joutua rikoksen uhriksi kuin aiemminkaan.