Kustavin ja Uudenkaupungin kalatalousalueet yhdistymässä

Kalatalousalueita ollaan vähentämässä merkittävästi. Uuden lain mukaiset uudet, isommat kalatalousalueet aloittavat toimintansa vuoden 2019 alussa. Uudenkaupungin seudulla uudistus merkitsee Kustavin ja Uudenkaupungin kalatalousaleiden yhdistämistä sekä Laitilan ja Velhovesi-Ruotsiveden kalatalousalueiden yhdistämistä.

Kalatalousalueen tehtävänä on kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu. Sitä varten kalatalousalue laatii käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka hyväksytään ELY-keskuksessa. Kalatalousalue vastaa suunnitelman toimeenpanosta ja sen vaikutusten seurannasta.

Kalatalousalue hoitaa kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvän tiedotuksen, järjestää kalastuksenvalvonnan sekä kerää seurantatietoja kalastuksesta ja kalakantojen hoitotoimenpiteistä. Lisäksi kalatalousalue edistää yhtenäislupa-alueiden muodostamista vapaa-ajankalastuksen ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin sekä jakaa viehekalastuksesta kertyneet korvausvarat vesialueen omistajille.

Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous. Oikeus kokousedustajaan on osakaskunnilla, osakaskuntiin kuulumattomilla riittävän suurten vesialueiden omistajilla ja valtakunnallisilla kalastusalan järjestöillä.

Kalatalouden yhteistyöryhmät ympäri Suomen ovat tehneet omien alueidensa kalatalouspalveluista vastaaville ELY-keskuksille (Varsinais-Suomi, Pohjois-Savo, Lappi) ehdotukset vesialueiden jakamiseksi nykyistä laajempiin kalatalousalueisiin. ELY-keskukset pyytävät lausuntoja näistä ehdotuksista 31.3.2017 mennessä. Ehdotukset ovat nähtävillä ELY-keskuksen internetsivuilla:

Kuulutukset asiasta löytyvät myös ELY-keskuksen internetsivuilta. Kuulutuksissa on tiedot, mihin lausunnot kultakin alueelta tulee osoittaa.

Valitse sivun oikean ylälaidan aluevalinnasta haluamasi alue.