Uudenkaupungin Yrittäjät pysyy yrittäjäjärjestön jäsenenä

Uudenkaupungin Yrittäjät pysyy valtakunnallisen yrittäjäjärjestön jäsenenä. Asiasta äänestettiin keskiviikkona pidetyssä kevätkokouksessa, eroa kannatti 45 prosenttia äänestäneistä, sääntöjen mukaan kannatusta olisi pitänyt olla kaksi kolmasosaa, jotta ero olisi toteutettu.
Kokouksessa olivat mukana Varsinais-Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter ja puheenjohtaja Jyrki Hakkarainen. He esittivät oman kantansa eroaikomukseen ja puolustivat tietenkin jäseneksi jäämistä.
Yrittäjien hallituksen aloitteesta lähtenyttä eroprosessia on perusteltu lähinnä taloudellisilla seikoilla. Nykyään paikallisyhdistykselle jää vain alle 20 prosenttia jäsenmaksusta, loppu jaetaan keskusjärjestön ja alueellisen järjestön kesken.
– Valtakunnallinen järjestö tekee hyvää edunvalvontatyötä, esimerkiksi juuri hallituksessa sovittu pienten yritysten irtisanomissuojan keventäminen on yksi saavutus, mutta aluejärjestön rooli on hämärä ja se vie kuitenkin ison osan jäsenmaksurahoista eli 44 prosenttia.
Paikallisjärjestön taloudellista tilannetta on heikentänyt vielä jäsenmäärän supistuminen. Aikanaan paikkakunnan yrityksistä yli puolet oli jäseniä, nykyään tuskin kolmasosa.

Uudenkaupungin Yrittäjillä on myös esittää oma idea, miten jäsenmaksutuloa jaetaan. Se esiteltiin aluejärjestön edustajilla, jotka lupasivat viedä asian eteenpäin, mutta eivät omaa kantaansa kertoneet.
– Kyseessä on uusi aktiivimalli, jonka käytössä haluaisimme vuonna 2019 olla pilottiyhdistys. Ideana on se, että jäsenmaksusta jäisi nykyistä isompi osa aktiiviselle jäsenyritykselle. Aktiivisuutta mitattaisiin kolmen kriteerin mukaan, joista yksi on jäsenmäärän muutos.
Tämä tarkoittaa, että mitä enemmän yhdistys järjestää toimintaa ja saa uusia jäseniä, sitä isomman osan se saa jäsenmaksutulosta itselleen, mutta toisaalta myös muiden potti kasvaa, koska jäsenmäärä kasvaa.
– Tämä ehdotus toisi todellisen win-win-tilanteen, josta kaikki hyötyisivät.
Uudenkaupungin Yrittäjät ei ole ainoa yrittäjien paikallisjärjestö, joka on rahanjakoa kritisoinut, mutta näin kovaa toimenpidettä eli järjestöstä eroamisesta ei missään muualla ole aiemmin äänestetty.

Kevätkokouksen yhteydessä huomioitiin myös jäsenyritysten merkkipaalut, artikkelikuvassa vasemmalta Sepänliike Esa Viitanen 100v (Esa Viitanen), Mannerlohi Oy 40v (Esa Pirilä), Hiekkapuhallus ja Maalaus Rautanen 20v (Sami Rautanen), V-S Automaatio Oy 10v (Eerik Viinikkala), yhdistyksen puheenjohtaja Erkka Jäsperlä, Kallelan Timpurit Oy 10v (Jaakko Saarinen) ja Vakkakylmä Oy 10v (Markku Lempiäinen)