Kaupungin sosiaaliasiamiespalvelun tuottaja vaihtuu

Uudenkaupungin sosiaaliasiamiespalvelun on viime vuoden alusta lähtien tuottanut Merkiratos -niminen yritys, mutta se irtisanoi sopimuksen tammikuussa. Torstaina kokoontunut sosiaalilautakunta hyväksyi uudeksi tuottajaksi Oy Vasso Ab:n.

Merikratoksen irtisanomisilmoitus tuli yllätyksenä. Sopimuksen irtisanomisen perusteeksi toimitusjohtaja Esko Sillanpää on ilmoittanut, että palvelujen tuottaminen ei ollut reklamaatioiden käsittelyn ja vaadittujen hyvitysten jälkeen kannattavaa.

Sosiaalityön johtaja Lauri Heino on yhteistyön aikana reklamoinut sopimuksen vastaisista veloituksista, mutta se on virkavastuun nojalla hänen tehtävänsä.

Yhteydenotoista huolimatta Merikratos ei kantaansa muuttanut. Sopimuksessa oli kolmen kuukauden irtisanomisaika, joten kaupungin piti nopeasti hankkia palvelu muualta.

 

Tarjousta pyydettiin Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab:ltä, joka tarjosi palvelun vuositasolla hintaan 0,42 euroa asukasta kohden, joka tekee tänä vuonna reilu 4300 euroa.

Lautakunta merkitsi Merikratoksen palvelun irtisanomisilmoituksen tiedokseen ja hyväksyi Oy Vasso Ab:n tarjouksen yksimielisesti. Sopimus Vasson kanssa tulee voimaan 1.5 lähtien.

 

Kunnalla pitää olla nimetty sosiaaliasiamies, joka palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita.

Kunnan sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi mm. tiedottamalla asiakkaan oikeuksista, neuvomalla asiakkaan asemasta ja oikeuksista, neuvomalla muistutuksen laatimisessa, raportoimalla asiakkaan aseman ja oikeuksien kehittymisestä vuosittain kunnanhallitukselle ja edistämällä muilla tavoin sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutumista.

Neuvonta hoidetaan puhelimitse tai sitten henkilökohtaisissa tapaamisissa Vasson toimitiloissa Turussa.