Vakka-Suomen Sairaalan tulevaisuus on valoisa

Vakka-Suomen Sairaalan suuret muutokset alkavat TYKSin sairaalajohtaja Petri Virolaisen mukaan olla takanapäin. Toki muutoksia on tulossakin vastakin, mutta ne ovat pienempiä, remontin aiheuttamia tai sitten uusien palvelujen tuontia sairaalaan.

Sairaalan avoimien ovien päivänä paikalle poikennut Virolainen oli tyytyväinen siihen, että niin moni kaupunkilainen kävi katsomassa, millainen heidän sairaalansa nykyään on. Monelle oli yllätys, mitä muutamassa vuodessa on tapahtunut.

– Vakka-Suomen Sairaala on käynyt läpi valtavan muutoksen. Kun muutosta lähdettiin toteuttamaan, niin tunnelmat olivat apeat. Pelättiin jopa, että koko sairaalan ovet laitetaan kiinni ja tietyllä tavalle ne pelot olivat perusteltuja, Virolainen sanoi.

Osalla maan lähisairaaloista pelot ovat edelleen olemassa ja joitakin on suljettu kokonaan. Alkumasennuksen jälkeen Vakka-Suomen Sairaalan henkilökunta on lähtenyt toteuttamaan muutosta erittäin hyvin ja Vakka-Suomi on Virolaisen mukaan jo esimerkki koko Suomessa, miten edessä oleva tilanne tunnustetaan, ollaan valmiita muutoksiin ja toteutetaan niitä.

 

Virolainen myönsi, että uudistuksen alkuvaiheessa niidenkin tiedot, joiden olisi pitänyt tietää, olivat puutteellisia. Itsekin hän myöntää alussa luvanneensa leikkaustoiminnan säilyvän, mutta niin ei ole käynyt.

– Leikkaustoiminnan sijaan olemme saaneet tänne paljon muuta toimintaa. Vakka-Suomen Sairaala toimii monessa suhteessa paremmin kuin aiemmin, joissakin palveluissa yhtä hyvin, mutta joitain palveluja on karsittu.

Vakka-Suomen Sairaalassa on paljon poliklinikoita ja niissä hoidon taso on samaa luokkaa kuin TYKSin T-sairaalassa ja siitä tasosta Virolainen on ylpeä.

– Tulevaisuus näyttää Vakka-Suomen Sairaalan kannalta tällä hetkellä varsin hyvältä. Sote-lakien kohtalo vaikuttaa sairaalatoimintaan, se on aivan selvä asia, mutta näkisin ne muutokset kuitenkin Vakka-Suomen Sairaalan kannalta aika pienenä.

 

Viime vuosina tehdyt muutokset ovat lähteneet tarpeesta eikä niitä tulla perumaan.

– Tapahtuu sote-ratkaisussa mitä tahansa, niin TYKSin tavoite on se, että Vakka-Suomen Sairaalassa säilyy laajat erikoissairaanhoidon avopalvelut eli ne polikliiniset palvelut, jotka täällä nyt ovat ja toivomme, että voimme jatkossa tarjota uusiakin palveluita.

Yhtenä mahdollisena esimerkkinä Virolainen mainitsi sytostaattihoidot, joita varten ei tarvitsisi enää matkustaa Turkuun vaan samantasoisen hoidon saisi Uudessakaupungissa.

– Pyrimme kaikella tavalla tuomaan tänne niitä palveluita, joita tarvitaan usein. Pyrimme varmistamaan tähystystoimintaa, kuvantamistoimintaa ja saamaan TT-laitteelle käyttöä ja laitekavereita.

Myös päivystys halutaan säilyttää samanlaisena kuin nyt eli aamukahdeksasta iltakymmeneen. Se on Virolaisen mukaan tapa, jolla päivystystä nykyään hoidetaan.

– Sairaala ei ole ensisijainen paikka, jossa päivystyspotilasta hoidetaan, vaan hän saa ensihoidon lähellä ja sen jälkeen hänet kuljetetaan jatkohoidon kannalta tarkoituksenmukaiseen paikkaan ja aika usein se on Turku.

 

Tulevaisuuden kannalta tärkeä tekijä on yhteistyö terveyskeskuksen kanssa.

– Tulemme täällä pitämään sairaalatoimintaa eli vuodeosastotoimintaa ja haluaisimme, että Vakka-Suomen sairaala olisi alueellisen vuodeosastotoiminnan keskus.

Jatkossa vuodeosastotoiminta tarvitsee lain ja Virolaisen mukaan nykyistä enemmän tukipalveluja, kuten esimerkiksi röngen- ja laboratoriopalveluja.

– Meillä ei ole Varsinais-Suomessa ehkä jatkossa mahdollista pitää yllä niin montaa vuodeosastokeskusta kuin meillä on nyt. Toivoisimme, että Vakka-Suomen sairaala olisi yksi, jonne sitä alueellisesti keskitettäisiin, jotta voimme varmistaa täällä laajat laboratoriopalvelut ja kuvantamispalvelut.

Niitä tarvitsee myös terveyskeskus tai tulevaisuuden sotekeskus ja Virolaisen mukaan olisi järkevää, että se voisi tukeutua TYKSin palveluihin.

– Mitä enemmän käyttöä palveluilla on, niin sitä useammassa sektorissa kykenemme palvelemaan. On tärkeää, että saamme mahdollisimman vahvan paikallisen tuen niille palveluille, jota meillä täällä on.

 

Maakunnan sote-uudistusta valmisteleva Sairaalapalvelut-työryhmä julkaisi jokin aika sitten selvityksen, jossa myös viitattiin Virolaisen mainitsemaan vuodeosastotoiminnan keskittämiseen Uuteenkaupunkiin, ukinytin juttu tässä.

 

Sairaalan Avoimien ovien päivästä tulossa lisäjuttu myöhemmin tänään tai huomenna.

 

Artikkelikuva: TYKSin sairaalajohtaja Petri Virolainen näkee Vakka-Suomen Sairaalan tulevaisuuden tehtyjen muutosten jälkeen hyvänä

Vakka-Suomen Sairaalassa oli keskiviikkona Avoimet ovet.