Aloite kaupunginjohtajan ja hallituksen luottamuksen selvittämiseksi

Jo pitkään kytenyt ja viime kuukausina entisestään kärjistynyt luottamuspula valtuuston enemmistön sekä hallituksen puheenjohtaja Heikki Walan ja kaupunginjohtaja Atso Vainion välillä on saanut aikaan paikallisella tasolla ainutlaatuisen aloitteen.

Tänään kaupunginhallitukselle jätetyssä aloitteessa 22 valtuutettua esittää tilapäisen valiokunnan asettamista selvittämään nauttivatko hallituksen ja kaupunginjohtaja säädetyllä tavalla valtuuston luottamusta.

Valiokunnan perustamialoite esitetään ensi maanantaina kokoontuvan kaupunginhallituksen valmisteltavaksi ja 12.6 pidettävässä valtuuston kokouksessa päätettäväksi.

 

Aloitteessa kaupunginjohtajan osalta sanotaan, että suuria asiakokonaisuuksia on jätetty kokonaan tuomatta päätöksentekoon tai tuotu hyvin vähäisen valmistelun pohjalta siitä ennakkoon kaupunginhallitukselle tiedottamatta.

Aloitteessa viitataan myös kaupunginjohtajan vaikeuteen ottaa virkamieskunnan johtajan roolia, joka on tuonut sekavuutta asioiden valmisteluun. Kaupunginjohtaja on myös antanut virkamiesten viivyttää asioiden valmistelua, esimerkkinä mainitaan rakennusjärjestys.

Aloitteessa todetaan myös organisaatiouudistukseen liittyvät ongelmat. Valtuusto ei sitä hyväksynyt, mutta kaupunginjohtaja on toiminut kuin se olisi hyväksytty. Myöskään hallintosäännön uudistaminen ei ole edes vielä alkanut.

 

Kaupunginhallituksen luottamukseen liittyvä osa kohdistuu kokonaan puheenjohtaja Heikki Walaan (proUki). Hallituksen puheenjohtajan toiminnan tulisi olla kaikki ryhmät huomioon ottavaa, erilaisia mielipiteitä yhteen tuovaa ja ratkaisuhakuista, mutta allekirjoittajien mielestä se ei tällä hetkellä ole sitä.

Wala on aloitteen mukaan mm. leimannut riidanhaastajiksi ja kiusantekijöiksi valtuutetut, jotka ovat hänen kanssaan eri mieltä. Myös Walan rooli ja julkiset linjaukset vireillä olevien rakennushankkeiden yksityiskohtiin ovat saaneet aikaan erimielisyyksiä ja kaventaneet valmisteluvaihtoehtoja.

Organisaatiouudistukseen liittyen sen uudelleenvalmistelua ei ole tehty avoimesti ja Wala on tukenut kaupunginjohtajan linjaa virkasiirtojen ja virkojen perustamisten täytäntöönpanoa valtuuston päinvastaisesta päätöksestä huolimatta.

 

Aloite on lain mukaan käsiteltävä ilman viivytystä ja asian vakavuuden vuoksi se lieneekin jokaisen etu. Kaupunginhallitus ei aloitteelle tee mitään, vaan vie sen suoraan valtuustolle, joka päättää valiokunnan asettamisesta.

Koska aloitteen on allekirjoittanut valtuuston enemmistö, lienee selvää, että aloitteessa vaadittu tilapäinen valiokunta asetetaan. Sen kokoonpanon valitsee valtuusto.

Valiokunta sitten aikanaan tekee asiaa valmisteltuaan päätösehdotuksen, johon valtuusto ottaa kantaa. Valiokunnan asettaminen on kunnallislain mukaan ensimmäinen vaihe, kun halutaan erottaa luottamushenkilö tai irtisanoa kunnanjohtaja tai siirtää hänet muihin tehtäviin, joten varsin merkittävästä asiasta on kyse.

Tilapäisen valiokunnan asettamiseen riittäisi neljäsosa valtuutetuista, nyt takana on valtuuston ehdoton enemmistö.

 

Aloitteen ovat allekirjoittaneet kaikki keskustan, kokoomuksen, perusuomalaisten ja kristillisdemokraattien valtuutetut sekä kaksi vasemmistoliiton valtuutettua.

 

Artikkelikuva: Kaupunginjohtaja Atso Vainion (vas.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan Heikki Walan luottamus punnitaan