Yhteistyön yrityksistä hallituksessa ja valtuustossa

En näe syytä vaatia kaupunginjohtajaa ja hallituksen puheenjohtajaa tilille luottamuksesta, jota he eivät ole pettäneet. Vielä vähemmän näen tarvetta tilapäisen valiokunnan perustamiseen. Pahimmassa tapauksessa näin vain pahennetaan eri osapuolten välistä luottamuspulaa. Vallan voi yrittää kaapata suoremminkin, jos ei olla valmiita ratkaisemaan todellisia ongelmia harjoittamalla myös opposition sisäistä kritiikkiä.

Heikki Walan toiminta hallituksen puheenjohtajana on ollut hyväksyttävää, keskustelun sallivaa ja tasapuolista. Parhaimmillaan hallituksessa on käytetty yli 60 puheenvuoroa yhden asian käsittelyssä. Kun kritiikkiin on ollut aihetta, sen on voinut sanoa hänelle suoraan. Walan lausunnot julkisuudessa ovat olleet asianmukaisia ja totuudellisia, muuten en niitä itsekään hyväksyisi.

Valitettavasti on totta että sekä hallituksessa että valtuustossa on kiusanhenkiä, jotka haluavat jarruttaa kaupungin kehitystä. Totta on myös syvä poliittinen kriisi. Itse pyysin koalitiota, jonka parissa kävimme pienen palautekeskustelun 16.4. valtuuston jälkeen, tekemään yhtenäisen julkilausuman poliittisen kriisin syistä ja seurauksista. Varovaisuuteen vedoten tähän ei suostuttu, joten nyt oikeisto ehti heittää ensimmäisen kiven ja ottaa itselleen uhrin roolin. Todellisuudessa viime vaaleissa ja vaaliliittojen neuvotteluissa toiseksi jäänyt ryhmä tavoittelee valtaa kaikin keinoin. Vasemmistokoalitiolla ei sen sijaan ole tarvetta tavoitella valtaa, joka sillä jo on.

Yhtenä esimerkkinä yhteistyön yrityksistä käy 22.1. Walan aloitteesta järjestetty hallituksen iltakoulu, jossa käsiteltiin laajasti terveyskeskuksen kysymys. Siellä vallinnut täysi yksimielisyys tulevista ratkaisuista kuitenkin yllättäen muuttui valtuustossa oikeiston politikoinnin seurauksena erimielisyydeksi. Samaa soppaa keittelemme edelleen, vaikka väistötilojen tarpeellisuutta ei sentään kukaan ole kiistänyt. Tuolloin ratkaisuun pyrittiin keskustelemalla ja tiedolla johtamisella, mutta sen lopputuloksena vastapuoli laatikin esityksen, jolla se halusi estää asiassa etenemisen. Tällainen jarruttelu on ollut varsin yleistä kuluvan vuoden aikana, joten se ei motivoi etsimään yhdessä ratkaisuja esimerkiksi iltakoulun pöydän ääressä.

Kyseisen episodin jälkeen, johon sisältyi hallituksen enemmistön osalta tahto hyväksyä yksimielisesti erään oikeiston edustajan lisäys nykyisen terveyskeskuksen noin 12 miljoonan euron korjauskustannuksista, Wala oli aiheellisesti kriittinen ihmetellessään, miksi hallituksessa vallinnut täysi yksimielisyys olikin yhtäkkiä kääntynyt poliittisen taktikoinnin takia nurin kurin ja vieläpä hyvin huonoin perustein. Palautteen antaminen oli tässä kohtaa tärkeää, jotta kaupungin asiat etenisivät.

Kun 9.4. neuvottelimme Jaana Vasaman kutsusta valtuustoryhmien ja valtuuston puheenjohtajien kesken, eräs oikeiston edustaja suuttui jo heti alkuun niin paljon että hän katsoi parhaaksi poistua tilaisuudesta yrittämättä edes neuvotella. Jäljelle jääneet oikeiston ja keskustan edustajat taas syyttivät meitä vasemmistolaisia kaikesta mahdollisesta, vaikka perusteet olivat hyvin ontuvia. Suunnilleen puolentoista tunnin aikana organisaatiomallista itsestään ei juuri päästy keskustelemaan kuin muutaman minuutin verran. Tämä ei ollut malliesimerkki rakentavasta vuorovaikutuksesta, vaikka koalition puolesta pyrimme vilpittömästi kuuntelemaan keskustan ja oikeiston kantoja.

Samankaltaista sillan rakentamista kuin valtuustossa lokakuun 30. päivänä tehty kompromissi sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta, terveyskeskuksen iltakoulu, rakennusjärjestyksestä yhdessä sopiminen sekä organisaatiomallista neuvottelu on tehty läpi vuoden. Tuoreena esimerkkinä 4.6. hallituksessa päätettiin yksimielisesti periä Satama Oyn velat heti ilman maksusuunnitelmaa. Kaikesta ei suinkaan ole riidelty.

Siitä ja yhteistyöyrityksistä huolimatta kaupungin päätöksenteko uhkaa romahtaa tai pysähtyä kokonaan. Sehän varmasti sopisi vastapuolelle, koska näin he saisivat perustella yritystään kaapata valta kaupungissa. Kenenkään meistä ei tulisi unohtaa, mikä politiikassa on tärkeintä. Se on yhteisen edun tavoittelu, yhteistyö, kaupungin asukkaiden parhaaksi. Siinä mielessä minulla on puhdas omatunto.

Juuri siksi eniten tässä provokaatiossa ja painostusyrityksessä, jota halutaan laajentaa kuukausien mittaiseksi harmittaa juuri välinpitämättömyys yhteisten asioiden hoitamisesta. Kaupungilla on harvinaisen hyvä tilaisuus toteuttaa hankkeita paremman tulevaisuuden rakentamiseksi, mutta siihen pisteeseen ei tulla pääsemään, jos riitaa pyritään kylvämään oikealta laidalta tai sitten halutaan jarruttaa jokaisessa kohdassa. Tulisiko kokoomuksen ja keskustan hyväksyä vihdoin vaalitappio ja politiikan voimasuhteiden muutos teknisen vaaliliiton solmimisen johdosta? Vai aiotteko olla asiasta käärmeissänne kokonaiset neljä vuotta? Se tuskin tuo teille lisää äänestäjiä.

Nykyinen tilanne on valitettava, koska se rikkoo politiikan hallittavuuden ja ennustettavuuden periaatteita, jotka tuovat päätöksentekoon tiettyä varmuutta, jolle voi rakentaa sopua. Hallituksessa asiat voivat edetä 6−5, sitten valtuustossa ne voivatkin jojon tapaan heittää ympäri 21−22. Kuten olettaa saattaa tällainen jatkuva epävarmuus nakertaa poliittista luottamusta läpi koko valtuuston. Se tekee myös tiedolla johtamisesta ja keskustelusta vaikeampaa eikä tule edistäneeksi kaupungin kasvukauden vaatimia toimenpiteitä.

On sanomattakin selvää, että ihmisen, erityisesti luottamushenkilön, on ajateltava ensisijaisesti omilla aivoillaan. Kriittinen pitää olla tarpeen mukaan aina, mutta samalla täytyy kyetä neuvottelemaan ja tekemään yhteistyötä rakentavassa hengessä. Kaikki viisaus ei asu yhdessä päässä. Mitä enemmän ihminen tietää, sitä paremmin hän tunnustaa oman tietonsa rajat. Niistä rajoista käsin hän tuo omat vahvuutensa yhteiseen keskustelupöytään. Akateemikkona kriittinen vuorovaikutus on osa ydinosaamistani, joten arvostan sitä luontaisesti myös toisissa. Oman kokemukseni mukaan Vainiolla ja Walalla on enemmän kuin riittävät vuorovaikutustaidot yhteisten asioiden hoitamiseen.

Sanottakoon vielä Heikistä ja Atsosta yksi yhteinen piirre. Kumpikin on ajoittain jopa liian ahkera. Kumpikin käyttää kaikki voimavaransa ja tilaisuutensa hoitaakseen tehtäviään mahdollisimman hyvin. Tämän olen saanut nähdä läheltä tilaisuuksissa, jossa moni muu on lähtenyt viihteelle, ovat meidän kaverimme menneet nukkumaan aloittaakseen työnsä aikaisin seuraavana aamuna. Sitoutuneisuutta tai vastuuntuntoa heiltä ei puutu.

Politiikasta saa ja pitää olla eri mieltä, mutta poliittisten intohimojen takia ei tule aloittaa aiheettomia ajojahteja tai metsästää toisin ajattelevia. Kaikilla on oikeus ilmaista oma perusteltu kantansa. Politiikassa ei ole tarkoitus synnyttää sotaa, vaan rakentaa perusteltujen näkökantojen pohjalta yhteiset päätökset. Joskus ne syntyvät äänestämällä, joskus yksimielisesti. Tärkeintä on nyt saada aikaan hyvät päätökset kaupungin suurista uudistuksista ja hankkeista sekä pystyä yhteiseen linjanvetoon asukkaiden edun nimissä.

Sami Laaksonen

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja, hallituksen jäsen