Asta Engströmiä ehdotetaan hyvinvointipäälliköksi

Avoimeksi julistettuun hyvinvointipäällikön virkaan tuli kaikkiaan 30 hakemusta (hakeneet löytyvät tästä), jotka kaikki täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset.

Viisi henkilö kutsuttiin haastatteluun, jonka suorittivat kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Seppo Laine, kaupunginjohtaja Atso Vainio, henkilöstöpäällikkö Piia Syvänen, va. sivistyspalvelukeskuksen johtaja Jussi Paavola sekä kunulin jäsen Sari Raivonen.

Haastattelijoiden yksimielinen kanta oli, että virkaan valitaan Asta Engström ja hänen kieltäytymisensä varalle Sarianna Koivisto.

 

Lopullisen valinnan tekee ensi viikon keskiviikkona kokoontuva kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta.

Va. sivistyspalvelukeskuksen johtaja Jussi Paavola ehdottaa lautakunnalle haastattelijoiden mukaisesti Asta Engströmin valitsemista.

Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana 6.8.2018 alkaen. Koeaika on kuusi kuukautta ja virkavaali on ehdollinen siihen asti, kun valituksi tullut esittää hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan.

Hyvinvointipäällikön hakuilmoitus löytyy tästä.

Engström asuu Lahdessa ja toimii tällä hetkellä Pukkilan kunnan hyvinvointi ja vapaa-aikapalvelujen palvelujohtajana. Hänen Linkedin profiiliinsa löytyy tästä.

 

Artikkelikuva Engströmin LinkedIn-profiilista.