Poliittisen ajojahdin huipentuma

Aloitteessa tilapäisen valiokunnan asettamiseksi viitataan suoraan kuntalain 43. ja 34. pykäliin, jotka käsittelevät kaupunginjohtajan ja luottamushenkilöiden (kaupunginhallituksen puheenjohtajisto) erottamista. Jälkimmäiseltä osin aloitteen kritiikki kohdistetaan ainoastaan puheenjohtaja Heikki Walaan. Aloitteen perustelut ovat osin epämääräiset ja paikkansa pitämättömät. Erityisesti organisaatiouudistuksesta on saatu keppihevonen operaation toteuttamiseksi. Taustat tuntevalle on selvää, että kyse on pitkän poliittisen ajojahdin huipentumasta.

Kaupunginjohtaja toi huolellisesti valmistelemansa organisaatiouudistuksen kaupunginhallitukseen 12.3.2018. Keskusta-oikeistolle se ei kelvannut, vaan he vaativan asian palauttamista valmisteluun oman organisaatiomallinsa pohjalta. Mallin, jonka esittämisestä he sittemmin luopuivat myöntäen sen olleen hätäisesti tehty. Tämä osoittaa, miten kepein perustein keskusta-oikeisto on valmis päättämään tärkeistä asioista. Äänin 6-5 hallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen. Sen mukaisesti hallitus on päättänyt tiettyjen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, mikä kuuluu hallituksen päätösvaltaan. Kaupungin johdolla on ollut kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin ja tehdä vaikeitakin päätöksiä. Sitä kutsutaan vastuulliseksi johtamiseksi.

Kaupunginvaltuusto käsitteli organisaatiouudistusta 16.4.2018 ja päätti nyt käsillä olevan epäluottamusaloitteen tekijöiden voimin äänin 22-21 palauttaa asian uuteen valmisteluun. Osviittaa siitä, miten organisaatiota pitäisi muuttaa, ei silloin eikä myöhemminkään ole annettu.

Kaupunginvaltuuston pj Jaana Vasama kutsui valtuuston puheenjohtajiston ja valtuustoryhmien pj:t neuvotteluun organisaatiouudistuksesta 9.4.2018. Tilaisuuden alkuosassa Timo A. Järvinen käytti vähemmän sivistyneen haukkuma- ja uhkailupuheenvuoron, jossa hän mm. epäili organisaatiomallin tekijän henkistä tilaa. Ryöpytyksensä jälkeen hän poistui neuvottelusta. Muillakaan keskusta-oikeiston edustajilla ei ollut halua keskustella itse organisaatiouudistuksesta. He keskittyivät kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen pj:n ja asioiden valmistelujärjestyksen moittimiseen. Kristillisten edustaja ei tullut neuvotteluun.

Kaupuginhallituksen pj Wala sai 14.5.2018 hallituksen puheenjohtajiston kauan toivomaansa neuvonpitoon. Hän esitteli virkamiestyönä tehdyn organisaatioehdotuksen, jossa oli eräitä muutoksia kaupunginjohtajan alkuperäiseen esitykseen. Mauri Kontu oli todennut, että ehdotusta pitää käsitellä poliittisissa ryhmissä. Seuraava ulostulo olikin sitten epäluottamusaloite. Se aloitteen tekijöiden syytösten arvosta ja neuvotteluhalusta ja –kyvystä organisaatiouudistuksestakaan.

Atso Vainio valittiin kaupunginjohtajaksi kesällä 2012. Paikallisen Kokoomuksen jäsen oli hakijoiden joukossa. Häntä ei kutsuttu haastatteluun, koska sille ei ollut tukea muista poliittisista ryhmistä. Heikki Vala oli silloinkin kaupunginhallituksen pj. Itse toimin kuudetta vuotta Kokoomuksen U:gin kunnallisjärjestön pj:na. Tuosta tapahtumasta saatiin tekosyy Kokoomuksen sisäiseen valtataisteluun Walan kaatamiseksi. Kuntavaaleissa syksyllä 2012 Wala oli Kokoomuksen ääniharava 211 äänellä. Uusi valtuustoryhmä, joka ei lain mukaan ollut vielä edes toimivaltainen, kaappasi Timo A. Järvisen ja Seppo Nikulan johdolla kunnallisjärjestölle kuuluvan vallan päättää luottamushenkilöpaikoille valittavista. Ääniharava Wala syrjäytettiin kaikilta kaupungin luottamuspaikoilta. Samoin minut, myös kunnallisjärjestön johdosta.

Kevään 2017 kuntavaaleissa Pro U:ki viidellä valtuustopaikalla ja erityisesti Heikki Wala 549 äänellään saivat murskaavan tuen äänestäjiltä. Edeltäneen kauden kaupunginhallituksen pj Seppo Nikula menetti 90 äänestäjäänsä pudoten varavaltuutetuksi. Voivatko äänestäjät enää selkeämmin ilmaista tuomionsa harjoitetulle politiikalle!

Vaalien jälkeisissä neuvotteluissa syntyi SDP:n, Pro U:gin, Vasemmistoliiton ja Kristillisten koalitio, jolla oli takanaan 24 paikkaa valtuuston 43 paikasta. Koalitio teki sopimuksen luottamushenkilöpaikoista koko valtuustokauden ajaksi. Samalla katkesi Mauri Kontun tie kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi. Nyt sekin ”virhe” pitää saada korjattua.

Valtuuston strategiaseminaarissa 23.5.2017 toivoin kaikkien poliittisten ryhmien yhteistyötä edessä olevissa tärkeissä päätöksissä. Ilmoitin Pro U:gin ja koalition yhteistyövalmiuden. Timo A. Järvinen ja Mauri Kontu eivät puheenvuoroissaan pitäneet yhteistyötä mahdollisena ”näissä oloissa”.

Väärä mies oli mukana valitsemassa väärää miestä kaupunginjohtajaksi. Äänestäjät äänestivät väärin kaksissa vaaleissa. Pitäähän sellaiset vääryydet toki viimeistään nyt korjata.

Asioiden etenemistä jarrutetaan ja syyllistetään sitten kaupungin johtoa. Edellisen kauden poliittinen johto ei saanut kuntalain vaatimaa uutta hallintosääntöä aikaan. Nyt siitäkin syytetään kaupunginjohtajaa. Voi vain hämmästellä, että niin moni valtuutettu on antanut ylipuhua itsensä mukaan tähän raukkamaiseen ja arvottomaan poliittiseen valtapeliin, jolla ei ole mitään tekemistä kaupunkilaisten etujen kanssa. Äänestäjät ovat valinneet valtuutetut päättämään yhteisistä asioista kaupunkilaisten parhaan mukaan, ei riitelemään vallasta. Pro U:ki ja koalitio jatkavat johdonmukaista työtään kaupunkilaisten, kaupungin ja kaupungin henkilökunnan parhaaksi, kaupunginjohtajaa hänen vaikeassa työssään tukien. Olemme valmiita rakentavaan yhteistyöhön.

Matti Ankelo

Pro U:gin valtuustoryhmän puheenjohtaja