Tiistain valtuuston ryhmäpuhereferaatteja

Jaana Reijonsaari, sdp

– Viime vuosi oli kaupungin juhlavuosi. Teimme vuoden aikana muutamia tärkeitä päätöksiä, mutta ainakin yhtä monta jäi tälle vuodelle. Päättäjämme pitävät näin huolen, että tämäkin vuosi tulee olemaan historiallinen, ei tosin kaupunkimme julkikuvaa mairittelevalla tavalla.

– Tilinpäätös oli kohtalaisen mukava ja toiminnalliset tavoitteet muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta toteutuneet hyvin. Talous oli vakaa. Taseeseen kertynyttä ylijäämää tarvitsemme tulevissa investoinneissa.

– Henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen kasvaminen oli huolestuttavaa ja palvelujen kysynnän kasvun vuoksi tulevat todennäköisesti edelleen kasvamaan.

– Tarvitsemme selvän toimintasuunnitelman, jotta strategiassa mainittu asukasmäärä 20300 vuonna 2020 toteutuu. Tällaista ei mielestämme ole. Samoin toimintasuunnitelma puuttuu toisestakin vuosia keskustellusta asiasta, toisen vuorohoitoyksikön perustamisesta.

– Valtuutettuja ja virkamiehiä kehottaisin etsimään mustikkametsästä pulleiden marjojen lisäksi yhteistyön avaimia.

 

Mika Sjöblom, keskusta

– Kaupunkikonsernin tilinpäätös oli melko hyvä, mutta jos tutkimme tarkemmin, niin toteamme, että konsernin tulos muodostuu liikelaitosten tuloksesta, kaupungin tulos ei ollut hyvä.

– Tämä on ongelma, koska liikelaitoksen tehtävä on tuottaa palveluja omakustannushintaan, ei tuoda tuloa kaupungille. Kyseessä on piiloverotus ja se on laissa kielletty.

– Kaupungin henkilöstö on viime vuoden aikana kasvanut jatkuvasti ja tänäänkin listalla on kahden toimen lisääminen. Kaupungin palvelutarve kasvaa, mutta jossain kohtaa tarpeet on priorisoitava ja resurssit ohjattava niihin kohteisiin, joissa niitä tarvitaan välttämättä, ei sinne, missä ne olisi kiva olla.

– Hallinto on ollut melko kimuranttia, kuten voi todeta perehtymällä tarkastuslautakunnan raporttiin. Siinä todetaan mm, että hallintosääntö puuttuu ja että kaupunkia ei ole johdettu strategian mukaisesti.

– Osasyy keskustan valtuustoryhmän mielestä on se, että kaupungin johtaminen ei ole yksisuuntaista. Ehdotuksia ja mielipiteitä voi olla, mutta toiminta pitäisi olla yksisuuntaista eli kun on tehty päätös jostain asiasta, niin valmistelun tulisi tapahtua sen suunnassa eikä niin, että päätöstä pyritään tietoisesti muuttamaan.

– Miten kaupungissamme päästään aitoon keskusteluun? Meillä on pitkä perinne kahdesta kilpailevasta valtakeskittymästä, jotka eivät juuri keskustele. Tyhmää toimintaa, vaikka olen siinä itsekin mukana, mutta en vain keksi miten siitä pääsisi eroon.

 

Raimo Löfstedt, kokoomus

– Tilinpäätökseen jäi kaksi miljoonaa euroa ylijäämää eli lähtökohtaisesti tilanne on hyvä. Mutta lainakanta kasvoi ja toimintojen ja investointien rahavirta oli merkittävästi miinuksella.

– On selvää, että kun asukasluku kasvaa niin palveluja tarvitaan enemmän ja menot kasvavat, mutta erittäin tärkeää on se, että emme tarpeettomasti lisää pysyviä toimintamenoja. Kokemuksesta tiedämme, että kulutuksen lisääminen on helppoa, mutta kiristäminen erittäin vaikeaa.

– Terveyskeskuksen ongelmat on ilman muuta ratkaistava niin, että jokainen voi työskennellä terveissä olosuhteissa, toisaalta emme voi hyväksyä, että vaikeaa tilannetta käytetään hyväksi ja kaupungilta veloitetaan kohtuutonta vuokraa.

– Kaupungin haasteet keskittyvät kasvuun ja investointeihin. Yhteinen näkemys olisi tässä tilanteessa ehdottoman tärkeää. Yhteistyö valtuustossa parani viime valtuustokauden loppupuolella merkittävästi. Sellaista tekemistä kaupunki tarvitsee.

– Kyky kuunnella, ymmärtää ja kunnioittaa eri meiltä olevien näkemystä on suuri taito ja se näyttää nyt kadonneen.

– Meillä on nyt tuhannen taalan paikka ja yhteistä näkemystä tarvitaan. Toivon, että jokainen ajattelee omaa panostaan yhteisessä tekemisessä ja myös sitä, toimiiko rakentaen vai repien, omaa vai yhteistä etua ajaen. Myös kykyä tulla puolitiehen vastaan olisi hyvä olla.

 

Matti Ankelo, proUki

– Vuoden 2017 alkupuoli elettiin vielä edellisen valtuustokauden näköalattoman ja päättämättömän poliittisen johdon näivettämispolitiikan aikaa. Kaupungin kehittämismahdollisuuksien momentum onnistuttiin hukkaamaan lähes täydellisesti.

– Onneksi kuitenkin loppuvuodesta saatiin päälle sen verran positiivinen pöhinä, että vuosi 2017 muodostui taloudellisesti suhteellisen hyväksi.

– Asukasluvun voimakas kasvupyrähdys uhkaa jäädä tilapäiseksi ellei edellisellä valtuustokaudella totaalisesti laiminlyötyä vuokra-asuntotuotantoa edelleenkään saada parempaan vauhtiin.

– Tulevaisuuteen positiivisesti tähtäävä strategia saatiin valmiiksi loppuvuodesta. Sen hengessä kaupungin päättäjillä on oltava myös rohkeutta investoida tulevaisuuteen. Talous on pidettävä kunnossa, mutta ,myös hyvin hallittuja riskejä on osattava ottaa.

– Toivottavasti hyvää positiivisuutta henkivä strategia myös viitoittaa tien parempaan yhteiseen toimintakulttuuriin.

– Erityisesti haluamme kiittää kaupunginjohtaja Atso Vainiota, joka on menestyksellisesti johtanut organisaatiota erittäin haastavassa toimintaympäristössä.

 

Sami Laaksonen, vas.

– Kaupungin taloudellinen tilannen on vakaa, poliittinen tilanne ei, olemme matkalla Kittilän tielle. Poliittinen kriisi uhkaa luhistaa koko päätöksenteon tehden Uudestakaupungista länsirannikon Kittilän.

– Kaupungin poliittinen ilmapiiri ei viitoita tietä yhteistyöhön, ennakoitavaa päätöksentekoon eikä yhteistoimintaan läpi poliittisen puolen ja virkamiespuolen.

– Uudessakaupungissa on vallalla riidanlietsonta, väärinymmärrys ja ohitsejohtaminen. Nyt halutaan kaapata valta syventämällä poliittista kriisiä. Edelliselle hallitukselle halutaan samalla antaa synninpäästö, vaikka juuri se sai rakennusjärjestyksen solmuun, jätti rakentamatta uusia asuntoja eikä kyennyt aloittamaan hallintosäännön uudistamista.

– Kohta heräämme siihen nykyhetkeen, että takana on loistava tulevaisuus, silloin hankkeet eivät etene ja silloin kaupunki vaipuu Ruususen uneen. Tulevaisuuden rakentamista ei edistä lyhytnäköinen politikointi, josta puuttuu suunta ja kirkas tavoitteellisuus.