Viikaistenmäelle tehdään oikeasti jotain uutta ja ainutlaatuista

Toukokuun alussa Viikaistenmäen uudisrakennushankkeen projektipäällikkönä aloittanut arkkitehti Marko Kivistö on innoissaan. Aiemmin Marko on ollut mukana monessa isoissa hankkeissa ja kun sellainen käynnistyi kotikulmilla, niin kysyttäessä hän lähti heti mukaan ja toivoo voivansa kokemuksensa kautta tuoda hankkeeseen positiivisia asioita.

Marko toimii hankkeessa ainakin suunnitteluvaiheen ajan ja sen jälkeen katsotaan tilanne mahdollisen jatkon suhteen myös toteutuksen ajaksi.

– Aiemmin olen ollut mukana suunnittelijan ja toteuttajan puolella, mutta projektin veto on paljon yhteistyötä tilaajan ja toteuttajan välillä, nyt olen tilaajan puolella, mutta teen paljolti samanlaisia töitä kuin toteuttajan puolella ollessani.

Niitä töitä ovat tässä vaiheessa tilatarpeiden kartoittaminen ja toiminnallisuuksien selvittäminen eli hankesuunnittelu. Nyt hankkeessa alkavat suurin osa palikoista olla koossa, on päätökset koulusta, uimahallista, digikirjastosta ja päiväkodista ja pitkälti myös niiden tarpeista ja vaatimuksista. Päiväkodille on tosin vasta lautakunnan ja kaupunginhallituksen tuki.

 

– Nyt menossa on tarkempien toiminnallisten ja teknisten tavoitteiden teko eli jo selvästi yksityiskohtaisempia juttuja. Esimerkiksi jos puhutaan musiikkiluokasta, niin tilaajan pitää määritellä mitä siellä tehdään ja mitä toimintoja siellä tarvitaan.

Kyseessä on määrätynlainen veteen piirretyn viivan siirto eli elinkaarimallissa voidaan toki sopia, että toimittaja tekee tarkemmat määrittelyt ja tilaaja vain hyväksyy ne, mutta paremmin homma on kaupungin hanskassa kun se tehdään omin voimin.

– Toisaalta on tärkeää, että asioita ei löydä liikaa lukkoon, vaan kilpailulle jätetään pelivaraa, jotta saamme sen kautta innovatiivisia ratkaisuehdotuksia.

 

Kaupunginhallitus päätti maanantaina hankkeen elinkaarikonsultista, joka pääsee aloittamaan kesälomien jälkeen.

– Kaupunki eli minä yhdessä hankkeen työryhmien ja muiden tahojen kanssa teemme syksyn toiminnallisia ja teknisiä määrityksiä ja elinkaarikonsultti tekee urakkakilpailun kannalta tarpeelliset valmistelutyöt. Nyt on ajatuksena, että kutsut tarjouskilpailuun tarvittavine määrityksineen ja muine papereineen olisi valmiina vuoden vaihteen tienoilla.

Määrityksiä on tehty jo viime vuodesta lähtien, mutta nyt on projektin onnistumisen kannalta tärkeä vaihe eli erilliset määrittelyt on koottava yhteen niin, että saadaan puristettua mahdollisimman suuri hyöty ja synergia monikäyttöisten ratkaisujen avulla.

 

– Ei kannata tehdä tiloja koululle ja kirjastolle ja päiväkodille ja niin edelleen erikseen. Jatkossa kukin toimija toimii määrätyissä tiloissa määrätyn ajan, esimerkiksi koulu aamukahdeksasta iltapäiväkolmeen, mutta sen jälkeen tiloja voi käyttää joku muu.

Se vaatii tietenkin uudenlaista ajattelua tulevissa käyttäjissä ja myös suunnittelupuolella. Siihen on oppia käyty hakemassa eri puolilta Suomea tutustumalla saman tyyppisiin jo toteutettuihin tai suunnitteluvaiheessa oleviin ratkaisuihin.

Esillä olleiden kaupungin omien toimintojen lisäksi mahdollisia tilojen käyttäjiä voivat olla yritykset ja vaikka toisen asteen oppilaitos eli Novida, jonka läheisyyteen uusi kokonaisuus joka tapauksessa rakennetaan.

 

Projektia varten on koottu rakennustekninen työryhmä, kulttuuritoimen työryhmä, liikuntatoimen työryhmä ja pedagoginen työryhmä. Työryhmien kokouksissa on asioita puitu eri puolilta ja Marko kokoaa ajatukset yhteen.

Kokonaisuuteen suunnitelluista osista eniten on tällä hetkellä auki monitoimihalli. Keskusteluja asiasta on käyty eri lajien kanssa ja toivomuksia on monenlaisia.

Aikanaan tärkeäksi koettiin kysymys siitä, rakennetaan kokonaisuus kaikki yhteen vai tulevatko uimahalli-monitoimihalli erikseen. Marko sanoo, että sen ratkaiseminen voidaan jättää jopa tarjouskilpailuun osallistujien ehdotusten varaan. Toisaalta syksyn valmistelun aikana saattaa löytyä siihenkin viisaus eikä alussa esitetty kysymys ole ehkä lopulta mitenkään oleellinen.

Tilojen suhteen on tehty jo alustavia käyttöaikalaskelmia ja sen mukaan eri käyttäjillä käyttöajat lomittuvat mukavasti ja samoja tiloja voidaan hyödyntää tehokkaasti aamusta iltaan, toki päällekkäisyyksiäkin on.

 

Marko Kivistö.

– Seuraava isompi ratkaistava asia on monitoimihallin koko ja toiminnot, ne pitää saada syksyn aikana selväksi eli siihen haetaan seuraavaksi poliittista päätöstä.

Viikaisten liikuntasali puretaan ja uusi tila korvaa osittain sitä, eikä myöskään Pohitullin salin kohtaloa kannattaisi pitää lopullisesti ratkaistuna.

– Päätös on tehty sen säilyttämisestä, mutta mielestäni kannattaisi tarkastella kokonaisuutta uudelleen. Pitää tehdä muutamia kustannuksia avaavia ratkaisuvaihtoehtoja, joista saadaan tietoa päätöksenteon pohjaksi, esimerkiksi kapasiteetin suhteen.

Erityisesti monitoimihallin osalta on esitetty erilaisia toiveita ja asioita on käyty läpi mm. paikkakunnan seurojen kanssa.

– Asiaa voisi vielä tarkastella uudelleen siksi, että elinkaarirakentajan mielipide otetaan huomioon, sopiiko sille, että samassa kokonaisuudessa on uutta ja vanhaa. Tietenkin sekin voidaan sopimusteknisesti ratkaista.

Elinkaariratkaisun yksi peruste oli, että se on kaupungille huoleton ratkaisu ja sitä taustaa vasten olisi tietenkin järkevintä se, että rakentaja ottaa vastuun myös mahdollisesti kokonaisuuteen jäävistä vanhoista osista.

 

Tukien saamista hankkeeseen tutkitaan monta kautta, mahdollisuuksia on mm. korkotukeen, vihreän rakentamisen tukeen ja innovaatiotukeen. Kestävä rakentaminen on alusta asti ollut ohjenuora ja tavallaan hankkeesta on tulossa Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen, joka tulee sisältämään useitakin innovaatioita.

– Tuet eivät tietenkään ole itsetarkoitus eikä niiden saamiseksi tehdä mitään ylimääräistä, mutta lämmitysratkaisuna esimerkiksi Uudenkaupungin uusiutuvasta polttoaineesta tehtävä kaukolämpö on jo hyvä pohja, jolle vihreän ratkaisua tukea voidaan hakea.

 

Hankkeen päätavoitteena on saada aikaan kaikkia toimijaryhmiä ja kaupunkilaisia palveleva monitoimitalo. Eri toiminnot sijaitsevat eri puolilla, mutta kuitenkin ollaan yhteisissä tiloissa esimerkiksi yhden yhteisen sisätorin ympärillä.

– Suunnittelemalla järkeviä monitoimitiloja saadaan samaan neliömäärään paljon erilaisia toimintoja ja samassa tilassa niiden välille saadaan synergiaa ja uskon, että myös monenlaista toiminnallista hyötyä.

Tärkeää olisi, että kaupunkilaiset löytäisivät uudesta kokonaisuudesta jotain itseään palvelevaa, niin että he omista lähtökohdistaan ryhtyvät kannattamaan hanketta ja mitä enemmän eri toimintoja saadaan, sitä suurempi todennäköisyys on, että sellainen monelle löytyy.

– Eri toiminnot yhteisissä tiloissa saattavat myös tuoda ihmiselle jotain uutta, esimerkiksi koripallon katsoja voi innostua musiikista nähdessään musiikkikoululaisia tai uimahallin kävijä voi uinnin jälkeistä kahvikuppia juodessaan nähdä salibandyharjoituksia ja innostua siitäkin.

 

Marko on ”harjoittelumielessä” piirrellyt erilaisia sijoitusvaihtoehtoja toiminnoille ja niiden joukosta löytyy aika villejäkin ajatuksia, mutta vielä tässä vaiheessa ajatusten tulee ollakin avoinna joka suuntaan.

– Tavallisen kaupunkilaisen on todennäköisesti vaikea päästä ajatukseen vielä täysin kiinni, koska tässä ihan oikeasti ollaan tekemässä sellaista kokonaisuutta, jota ei Suomessa vielä ole.

Sana koulu tuo jo monelle mieleen määrätynlaiset käytävän molemmin puolin sijoitetut samankokoiset huoneet, mutta sellaiset voi unohtaa.

– Ehkä olisi hyvä tässä vaiheessa jollakin tavalla visualisoida jonkinlaista pohjaa, mitä rakennus voisi olla, jotta ihmisten mielikuvitus pääsisi valloilleen.

Mutta kaikkea ei tietenkään voida toteuttaa, sillä budjetti on rajallinen. Marko uskoo kutienkin, että avoimin mielin, innovatiivisesti ja uutta luoden saadaan aikaan kaupungin resurssien puitteissa kokonaisuus, joka ylittää hurjimmatkin kuvitelmat.

 

Artikkelikuva: Marko Kivistö.