Ristiriitaisia päätöksiä rakentamisesta

Kaupungin luottamuselimissä on viikon välein tehty kaksi päätöstä, jotka koskevat Rantakadun ja Liljalaaksokadun kulmassa sijaitsevaa tonttia. Päätökset eivät kuitenkaan ole synkronissa keskenään, vaan niiden sisältö poikkeaa toisistaan.

Kaupungin ylin päättävä elin valtuusto hyväksyi viime viikon tiistaina asemakaavan muutoksen ko. tontille eli kolmannen kaupunginosan korttelin yksi tontille yhdeksän.

Muutoksessa mm. tontin vanhaa rakennusoikeutta kasvatettiin 1900 kerrosneliöstä 2800 kerrosneliöön ja talousrakennusten osalta 100 kerrosneliömetristä 265 kerrosneliömetriin.

 

Keskiviikon ympäristö- ja lupalautakunnassa oli asuinrakennusta tontille kaavailevan yhtiön poikkeamishakemus, jota perusteltiin kiireellä, koska rakennuspaikka on lohkomatta ja ennen sitä ei voida hakea rakennuslupaa ja pohjatyöt halutaan saada käyntiin ennen talvikautta.

Poikkeamista perustettavan yhtiön lukuun hakeva Lehto Tilat Oy haki kuitenkin poikkeusta kuusikerroksisen 2964 kerrosneliön asuinkerrostalon ja 204 neliön autokatoksen rakentamiseen eli asumisneliöitä tulisi 164 enemmän kuin valtuuston hyväksymässä kaavassa.

Lisäksi valtuuston hyväksymässä kaavassa todetaan, että kerroskorkeus saa olla 4/5, poikkeamisluvassa myönnettiin lupa kuusikerroksiselle rakennukselle.

 

Päätösten perusteella tuntuu, että vasen käsi ei tiedä mitä oikea tekee. Erilaisia poikkeamisia kerrostalojen osaltakin on toki myönnetty paljon, mutta silloin kyseessä on ollut vanhentunut kaava tai jokin muu järkeenkäypä selitys, mutta kun viikon vanhaa kaavaan pitää myöntää poikkeuksia, niin kovin pitkäjänteiseltä ja suunnitellulta toiminnalta ei lupien myöntäminen tunnu.

Lautakunnan päätökseen voi kaupunginhallitus käyttää otto-oikeuttaan, mutta hallitus kokoontuu seuraavan kerran vasta kesäloman jälkeen ja silloin lautakunnan päätös on jo lainvoimainen.

Lautakunnan päätöksestä voidaan toki myös valittaa.

Aikanaan rakennuslupaa voidaan hakea ja se pitää myöntää poikkeamisluvan mukaisena eli siinäkään vaiheessa ei voida enää valtuuston hyväksymään kaavaan vedota.

 

Artikkelikuva: Tontilla sijainnut vanha rakennus on jo purettu.