Maanantain kaupunginhallituksen päätöksiä

Kaupunginhallituksella oli maanantaina pitkä asialaista, mutta Alisenkadun kiinteistön ostoa lukuun ottamatta päätökset syntyivät ilman äänestystä. Seuraavassa lyhyt yhteenveto muista päätöksistä.

 

Kotihoidon henkilöstöjärjestely hyväksyttiin. Toinen kotihoidon esimiehen viroista muutetaan geronomin viraksi ja se saadaan täyttää 1.8 alkaen. Hallitus merkitsi muuttuneet esimiesjärjestelyt tiedokseen.

 

Kevään ajan on Kevan toimesta selvitelty julkisen puolen työterveyshuollon toimijoiden halukkuutta perustaa kuntien ja sairaanhoitopiirien omistama valatakunnallinen yhtiö.

Hallitus päätti, että Uusikaupunki osallistuu suunnitellun yhtiön osakassopimus- ja yhtiöjärjestysneuvotteluihin. Päätös ei sido Uuttakaupunkia itse yhtiöön, vaan päätös yhtiöön lähtemisestä tehdään aikanaan erikseen.

 

Hallitus hyväksyi sosiaalilautakunnan hyväksymän lausunnon KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin toimintasuunnitelmaan.

 

Opetus- ja kasvatuslautakunnan tekemä päätös kaupunkikeskustan päiväkotiverkosta merkittiin tiedoksi eli kaupunginhallitus on päätöksen takana. Ukinytin juttu lautakunnan päätöksestä löytyy tästä.

 

Viikaistenmäen rakennuksen elinkaarihankkeen konsulttipalveluntuottajaksi valittiin WSP Finland Oy. Järjestettyyn tarjouskilpailuun tuli kaksi tarjousta, mutta kumpikaan niistä ei ollut tarjouspyynnön mukainen.

Sen vuoksi siirryttiin kirjalliseen neuvottelumenettelyyn kummankin tarjoajan kanssa. Neuvottelumenettelyn perusteella WSP Finland Oy todettiin paremmaksi ja se valittiin hallituksen yksimielisellä päätöksellä.

Ratkaisun kustannusvaikutuksista ei ole tietoa, koska siihen vaikuttaa se, miten paljon konsulttipalveluja tarvitaan. Kilpailutus kuitenkin toteutettiin sillä ajatuksella, että se ylittää EU-kynnysarvon, joka on 221 000 euroa.

 

Kaupunginlahden etelärannan ravintola-alueen kaava- ja tonttijakoehdotus asetetaan nähtäville ja Kaatopaikan alueen asemakaavan muutos käynnistetään.

 

Viime syksynä Rauman kaupungin teknisen toimialan kanssa tehtyä sopimusta asemakaavojen laatimisesta jatketaan. Ensimmäinen sopimuskausi päättyy kesäkuun lopussa, hallitus jatkoi sitä toistaiseksi aina vuodeksi kerrallaan.

Kaupunginhallitus päätti myös, että sille toimitetaan elokuun loppuun mennessä lista, mitä on kaavoitettu omana työnä ja mitä on Raumalta tämän vuoden aikana ostettu sekä montako kaavaa kukin kaavoittaja on tehnyt.

 

Kaupunginhallitus päätti hankkia talous- ja henkilöstöhallinnon uuden arkistointijärjestelmän SoftCo Finland Oy:ltä. Asiantuntijakuluja muutosta tulee korkeintaan 31 680 euroa ja vuotuiset ylläpitokustannukset ovat 20 prosenttia ohjelmistokustannuksista, mutta ohjelmistokustannusten suuruus ei päätöksestä ilmene.

 

Vuodelta 2012 olevat hankintaohjeet korvattiin uuden hankintalain mukaisilla ohjeilla. Uudet ohjeet löytyvät tästä.

 

Harto Forssin valtuustossa tekemä aloite Vuoden 1918 väkivaltaisuuksissa kuolleiden hautojen kunnostamisesta lähetettiin teknisen toimen valmisteltavaksi.

 

Vasemmistoliiton aikanaan tekemään valtuustoaloitteeseen ”yhdistysten talosta” hyväksyttiin selvitys, jossa todetaan, että jo tilojen alustavassa suunnittelussa on pidetty perustavana lähtökohtana toimijoiden välistä yhteistyötä ja mahdollisuutta eri tahojen käyttöön eli aloitteessa mainitut asiat toteutuvat, jos alkuperäiset tavoitteet toteutuvat.

Aloite menee valtuustolle.

 

Kaupunginhallitus antoi myös usealle teknisen puolen hankkeelle toteuttamisluvan etukäteen, sillä tekninen lautakunta päättää urakoitsijoista vasta tämän päivän kokouksessaan.

 

Hallituksen pöytäkirja kokonaisuudessaan löytyy tästä.