Suukarin kalasatama Suomen vilkkain

Uudenkaupungin Suukarin kalasatama on Suomen ylivoimaisesti suurin ns. pelagisen saaliin purkusatama. Suukarin purkumäärät ovat viimeisten vuosien aikana olleet järjestään yli 20 miljoonaa kiloa eli lähes 30 prosenttia kaikkien satamien yhteisestä määrästä.

Pelaginen saalis tarkoittaa ulapoilla tai selkävesissä elävää kalalajin saalista kuten silakkaa.

Vuonna 2014 tällaista saalista purettiin Suukarissa 21,7 miljoonaa kiloa, vuonna 2015 22,0 miljoonaa kiloa ja viime vuonna syyskuun loppuun mennessä 22,4 miljoonaa kiloa, vastaavat luvut kaikissa satamissa yhteensä olivat 87,0, 88,5 ja 76,9 miljoonaa kiloa.

Viime vuonna syyskuun loppuun mennessä toiseksi suurin purkusatama oli Porin Reposaari, jonka purkumäärä oli 9,2 miljoonaa kiloa, mutta sekin oli siis reilusta alle puolet Uudenkaupungin lukemasta.

Muista suuria purkusatamia ovat Kasnäs Kemiön saarella, Tuomarainen Taivassalossa, Paraisten Käldinge, Rauma, Kaskinen ja Mustasaaren Klobbskat.

Kustavin Laupusissa vuosittainen purkumäärä on noin kolme miljoonaa kiloa.

 

Satamien purkumäärät ovat siinä mielessä merkittäviä, että EU-lainsäädännön perusteella Suomen on laadittava kansallinen valvontaohjelma ja nimettävä satamat, joihin EU-kalastusalusten sallitaan turska-, silakka- ja kilohailisaaliserät purkaa.

Nimetyille satamille tulee määritellä purkamiseen sallitut ajat, paikat sekä sovellettavat tarkkailu- tai tarkastusmenettelyt. Nimetyissä satamissa tulee noudattaa tehostettua valvontaa.

Satamien valinnassa maa- ja metsätalousministeriö tutki kolmen edellisen vuoden aikana tapahtuneita purkuja satamittain, jos niissä oli ko. aikana purettu yli 400 kilon turskaeriä tai yli 3000 kilon silakka- ja kilohailieriä.

Silakka- ja kilohailin purkusatamia löytyi 27, jotka esityksen mukaan pitäisi nimetä purkusatamiksi, joissa saa purkaa yli 5000 kilon saaliseriä.

Turskaa ei mantereen kalasatamiin ole viime vuosina purettu, mutta esityksen mukaan kahdeksan mantereen suurinta satamaa pitäisi siihen luetteloon lisätä, jos turskan purkutarve tulevaisuudessa tulee eteen.

 

Suukari kuuluu siis ilman muuta EU-kelpoisten purkusatamien joukkoon, mutta Pyhämaan kalasatama ei. Ministeriölle lähettämässään lausunnossa kaupunginhallitus haluaa senkin mukaan.

Perusteluna mainitaan mm. se, että turskasaaliit ovat pohjoisella Itämerellä kasvussa ja on ennustettavissa turskan leviäminen myös Selkämerelle.

Lisäksi Pyhämaa on alueen satamista jääolosuhteiden pisimpään auki ja siten turskasaaliin purkamisen kannalta pisimpään saavutettavissa.

Silakkaa ei Pyhämaahan ole viime vuonna purettu, mutta lausunnon mukaan siihenkin kannattaa varautua, sillä toimijakohtaisiin kiintiöihin siirtymisen voi aiheuttaa tilanteeseen muutoksia.

Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa maanantaina, ministeriö pyysi niitä tammikuun loppuun mennessä, joten saa nähdä, meneekö Uudenkaupungin lausunto suoraan roskakoriin.