Asukasluku junnaa paikallaan

Uudenkaupungin asukasluku on alkuvuoden aikana kasvanut lievästi. Vuodenvaihteen jälkeen asukasmäärä on puolessa vuodessa kasvanut reilulla 20 :llä, mutta esimerkiksi kesäkuussa tapahtui pieni lasku.

Viime vuonna asukasmäärä kasvoi usealla sadalla ja jatkui loppuvuoden ajan lievänä, mutta on nyt siis lähes pysähtynyt.

Uusikaupunkilaisia oli tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan kesäkuun lopussa kirjoilla 1577 henkeä, joista naisia 7730 ja miehiä 8054.

Vuodenvaihteesta miesten ja naisten määrä on kasvanut reilulla kymmenellä.

Kesäkuussa kokonaismäärä väheni seitsemällä, naisten määrä kasvoi kahdella, mutta miesten väheni yhdeksällä.

 

Naapurikunnissa asukasluvun kasvu on myös pysähtynyt Laitilaa lukuun ottamatta. Laitilan asukasmäärä kasvoi viime vuonna vain lievästi, mutta tänä vuonna kasvua on tullut lähes 50 hengen verran, erityisesti kesäkuussa tapahtui selvä nousu, kun kuntaan kirjattiin 34 hengen kasvu.

Pyhärannassa asukasluku on alkuvuoden aikana vähentynyt yhdeksällä, kesäkuussa vähennys oli peräti 14, vastaavat luvut Vehmaalla ovat -13 ja -6.

Kasvua on sen sijaan tapahtunut Taivassalossa, vuoden alusta +3 ja kesäkuussa +10 ja Kustavissa +12 ja +3.

Vakka-Suomen kuntien yhteinen asukasmäärä oli kesäkuun lopussa 31399, joka on 66 enemmän kuin vuoden vaihteessa ja 610 enemmän kuin vuoden 2016 lopussa.