Konsulttivalinnasta tehty valitus markkinaoikeuteen

Kaupunginhallituksen kesäkuussa tekemästä päätöksestä valita WSP Finland Oy Viikaistenmäen rakennushankkeen elinkaarikonsultiksi on tehty oikaisuvaatimus kaupungille ja valitettu markkinaoikeudelle. Niiden takana on valinnassa kakkoseksi jäänyt Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Inspira vaatii markkinaoikeutta kumoamaan kaupunginhallituksen päätöksen, kieltämään kaupunkia jatkamasta virheellistä menettelyä, kaupunkia korjaamaan virheellisen hankintamenettelyn ja korvaamaan Inspiran oikeudenkäyntikulut.

Inspiran vaatimusten perusteluissa keskitytään erityisesti tarjoajien laatuvertailuun, joka on sen mukaan toteutettu virheellisesti.

Inspiran perusteluissa viitataan mm. erilaisten käsitteiden määrittelyyn, jolla on kuitenkin ollut merkittävä vaikutus lopputulokseen eikä vertailu siten täytä hankintalain perusteita.

Inspiran valituksessa kritisoidaan myös kilpailun voittaneen WSP:n referenssejä ja niiden hyväksymiskriteerejä, jotka eivät Inspiran mukaan ole kilpailijoiden kesken tasapuolisia.

Inspira sanoo valituksessaan myös, että siirtyminen neuvottelumenettelyyn on toteutettu virheellisesti.

 

Kilpailun voittaneen WSP:n vastineessa markkinaoikeudelle kumotaan Inspiran väitteitä ja vastaavasti tuodaan esiin Inspiran tarjouksessa olleita puutteita ja ristiriitaisuuksia.

WSP esittää Inspiran valituksen tutkimatta jättämistä annetun määräajan ylityksen johdosta tai hylkäämistä sekä lupaa hankinnan käynnistämiseen valituksesta huolimatta.

Ja jos valitus käsitellään, se tulisi tehdä kiireellisenä ”Uudenkaupungin kouluolojen kohentamisen mahdollistamiseksi tilanteessa, jossa Uudenkaupungin väkiluku kasvaa erittäin voimakkaasti.”

 

Kaupungin vastineessa markkinaoikeudelle katsotaan, ettei hankintapäätös ollut virheellinen ja Inspiran oikaisupäätös tulisi hylätä.

Kaupunki pyytää myös, WSP:n tavoin, että markkinaoikeus sallii hankintasopimuksen tekemisen ja täytäntöönpanon sekä velvoittaa valittajan korvaamaan markkinaoikeudessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

 

Kaupunginhallitus käsittelee vastineita maanantain kokouksessaan.