Kaupunginhallitus äänesti lausunnonantajasta

Maanantaina kesätauon jälkeen ensimmäisen kokouksensa pitänyt kaupunginhallitus veresti kevään muistoja ja äänesti yhden asian kohdalla pari kertaa lukemin 6-5, mutta muuten päätökset tehtiin yksimielisesti.

Äänestykset aiheutti lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle Inkeri Parviaisen tekemän kannallisvalituksen johdosta.

Kaupunginjohtaja Atso Vainio ehdotti, että kaupunkia edustaa asiassa Asianajotoimisto Astrea Oy, joka laatii vastineen kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan.

Mika Sjöblom (kesk.) esitti, että asia palautetaan valmisteluun eikä lausunnon antamista ulkoisteta asianajotoimistolle.

Sjöblomia kannattivat keskustan Birgitta Runola ja Mauri Kontu sekä kokoomuksen Raimo Löfstedt ja Johanna Kutila, loput kuusi olivat kaupunginjohtajan esityksen takana ja niin asian käsittelyä jatkettiin.

Seuraavaksi Raimo Löfstedt ehdotti Mauri Kontun kannattamana, että vastineluonnos tuodaan käsiteltäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen, mutta tämäkin esitys kaatui äänin 6-5.

Kaupunginjohtajan esityksen takana olivat molemmissa äänestyksissä sdp:n Merja Koski, Jarmo Kolkka, Lea Myllymäki ja Jaana Reijonsaari sekä vasemmistoliiton Sami Laaksonen ja ProUkin Heikki Wala.

 

Viikaistenmäen rakennushankkeen elinkaarikonsultin valinnasta tehtyyn valitukseen kaupunki toteaa, että asia on edennyt kaikkien säädösten mukaan. Kaupunki pyytää myös markkinaoikeudelta lupaa tehdä sopimus, vaikka asian käsittely on kesken.

Täytäntöönpanoluvan käsittelyaika on 1-2 kuukautta, joka ei vielä aiheuta hankkeeseen aikataulupainetta, mutta jos kaupunki joutuu odottamaan markkinaoikeuden päätöstä itse valituksen kohteena olevassa asiassa, niin viivästys voi olla puolikin vuotta ja se jo vaikuttaisi.

 

Hallitus muutti terveyslautakunnan ehdotuksesta perhekeskuksen yhden lähihoitajan vakanssin perhetyöntekijän vakanssiksi ja antoi luvan täyttää sen syyskuun alusta lukien.

 

Kaupunki myy hankintakaupalla puutavaraa Lokalahdella sijaitsevasta kiinteistöstään. Puuta myydään tarjousten perusteella neljälle eri yritykselle ja kauppojen arvioitu nettotuotto on 168 000 euroa.

 

Kaupunginhallitus osallistuu syyskuun puolivälissä Helsingissä pidettäville Kuntamarkkinoille ja käy samassa yhteydessä tutustumassa Espoon Kaivomestari -nimiseen elinkaarikohteeseen, jossa on rakennettu yhteen mm. lukio, uimahalli, liikuntahalli ja kansalaisopiston tilat.

 

Hallitus merkitsi alkuvuoden osavuosikatsauksen tiedokseen. Talous on edennyt hyvinkin suunnitelmien mukaan, mutta kesän aikana on verotuloennustetta rukattu alaspäin.

Keväällähän verotulot näyttivät olevan hyvin kasvussa, mutta uusimpien ennusteiden mukaan kevään ennusteet olivat liian positiivisia ja verotulokertymä jää Suomessa alemmaksi mitä silloin laskettiin.

Uudenkaupungin kohdalla pudotusta kevään lukuun on noin miljoonan euron verran eli juuri saman verran, mitä verotuloarviota keväällä korotettiin, nyt palataan siis samaan arvioon, joka oli budjettia tehtäessä viime syksynä. Muutosehdotusta talousarvioon ei hallitus kuitenkaan vielä tehnyt.